25 jaar Dorcas Voedselhulpactie, dit jaar extra hard nodig!
Rond Sint Maarten zijn we in Swifterbant al vele jaren gewend aan de Dorcas Voedselhulpactie. Dit jaar wordt hij voor de 25e keer gehouden maar wel heel anders dan andere jaren. Eigenlijk wordt het u makkelijker gemaakt, u hoeft niet naar de winkel maar kunt vanuit huis bepalen wat u wilt geven en dit via een qr code scannen en overmaken of gewoon ouwerwets een bijdrage storten. Van het geld dat binnenkomt worden in de landen zelf producten aangeschaft. Voor de ontvangers van de pakketen is het niet makkelijker maar juist moeilijker in deze coronatijd. Een pakket is voor hun van levensbelang en geeft aan dat er mensen zijn die aan hun denken, misschien wel net zo belangrijk in deze tijd waarin eenzaamheid extra hard toeslaat.

U/jij kunt meedoen met de actie door een of meerdere voedselpakketten te doneren via
www.dorcasvoedselactie.nl. Op diverse plekken in het land vragen vrijwilligers die anders mee zouden
helpen aan hun familie en vrienden om bij te dragen.
Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de allerarmsten. Veel van hen leven teruggetrokken en
in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en komen, vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom
de deur niet meer uit. De ontvangers van een pakket worden zorgvuldig door lokale
partnerorganisaties geselecteerd. Onze partners weten welke mensen hulp nodig hebben.
Met de Dorcas Voedselactie snijdt het mes aan twee kanten. ‘Omdat wij om hen geven – altijd!’ is de
boodschap van de actie dit jaar. Dorcas is er voor mensen in Oost-Europa als het koud is en als het
allemaal niet meer gaat maar ook daarna blijft de organisatie betrokken. Dorcas helpt met het vinden
van werk of het opstarten van een bedrijf. Zo biedt de organisatie bijvoorbeeld trainingen op het
gebied van landbouw of stimuleert ze mensen om meer naar elkaar om te zien. Zo is de hulp van
Dorcas straks niet meer nodig.
U kunt ook bijdragen aan de Dorcas Voedselactie door te geven via www.dorcasvoedselactie.nl of via
NL04 RABO 0106 2500 00, t.n.v. Dorcas in Almere o.v.v. Voedselactie.
Dorcas is een christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie en werkt in Oost-Europa, het Midden-
Oosten en Afrika. De organisatie bestaat 40 jaar en richt zich op blijvende verandering in het leven
van de allerarmsten.

namens coordinatoren Dorcas Voedselhuloactie Swifterbant alvast hartelijk dank!
Geke van Splunter, Riet van Vulpen, Marianne Greijdanus