Werkgroep Eerste Communie

De Eerste Communiewerkgroep begeleidt ouders in hun wens om hun kind de Eerste Communie te laten doen. Eens in de 2 jaar is de gelegenheid om de Eerste Communie te doen. De bedoeling is dat we een aantal keren bij elkaar komen op school, in het jaar dat er Eerste Communie gedaan wordt. Dit is buiten schooltijd om. De kinderen bereiden de Eerste Communie samen met de des betreffende leerkracht en de werkgroep, op de RKB de Golfslag, voor. Van de ouders vragen we ook een stukje verantwoordelijkheid en motivatie om samen de Eerste Communie voor te bereiden.

Begin 2019 zullen de voorbereidingen weer in gang gezet worden zodat (wrs) in het voorjaar 2019 de kinderen hun Eerste Heilige Communie kunnen doen.

Voor dat traject zijn we op zoek naar ouders die dit traject willen begeleiden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Mw. Maaike Kolen maaike@familiekolen.nl