Gebedskaart voor de Bisschoppensynode: ‘Wij staan voor U, Heilige Geest’

 

Begin september ontvingen bisdommen wereldwijd de documenten ter voorbereiding op de Bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ (2023). Het Secretariaat van de Bisschoppensynode reikte daarbij ook een gebed aan. Dit gebed wordt nu via de Nederlandse bisdommen als gebedskaart verspreid maar is ook beschikbaar als download.

 

Paus Franciscus zal het proces van de Bisschoppensynode officieel openen op zondag 10 oktober met een Eucharistieviering in de Sint Pietersbasiliek in Rome. Het weekend daarop (17 oktober) volgen de bisdommen wereldwijd. In het Aartsbisdom Utrecht is deze viering om 15.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (Hoofdstraat 18). De pastorale teams hebben een uitnodiging ontvangen om vanuit de parochies een afvaardiging te sturen naar deze viering. Zij worden door de Kledingbank van Apeldoorn opgeroepen om mutsen en sjaals mee te nemen. Ook lang houdbaar voedsel voor de Apeldoornse Voedselbank is welkom, e.e.a. wordt tijdens de offerande naar het altaar gedragen.

Isidorus van Sevilla
Het gebed ‘Wij staan voor U, Heilige Geest’ (‘Adsumus Sancte Spiritus’) is een oud gebed. Het wordt toegeschreven aan de heilige Isidorus van Sevilla (560 – 636) en is in de loop van de eeuwen vaak gebeden bij kerkelijke bijeenkomsten zoals synodes. Elke sessie van het Tweede Vaticaans Concilie begon met het gebed tot de Heilige Geest. Het Secretariaat van de Bisschoppensynode reikt het in vereenvoudigde vorm aan, zodat het goed bruikbaar is voor groepen en liturgische samenkomsten.
De ‘diocesane fase’ van gebed en gesprek in bisdommen wereldwijd begint op 17 oktober 2021 en wordt op verzoek van het Secretariaat van de Bisschoppensynode in april 2022 afgerond. Daarna volgt een bespreking op continentaal niveau (najaar 2022 – voorjaar 2023), waarna in oktober 2023 de bisschoppensynode in Rome plaatsvindt.


GEBED
Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeenkomen in uw naam.
U alleen hebben wij om ons te geleiden,
maak dat U thuis bent in ons hart;
leer ons de weg die wij moeten volgen
en hoe wij deze moeten gaan.
Wij zijn zwakke mensen en zondaars;
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.
Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,
noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.
Maak dat wij in U onze eenheid vinden,
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven
en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid
en van wat juist is.
Dat alles vragen wij U,
die overal en in iedere tijd werkzaam bent,
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen.
Amen

Gebed voor de bisschoppensynode ‘Voor een
synodale Kerk: communio, participatio, missio’ (2023).
Deze gebedskaart is een uitgave van de Nederlandse
Bisschoppenconferentie (rkkerk.nl).