Steun Oekraïense vluchtelingen

Ik bied huisvesting aan Oekraïense vluchtelingen

Ik bied huisvesting aan Oekraïense vluchtelingen

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van opvang aan Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Oekraïners mogen ook logeren bij vrienden, familie of kennissen. Veel mensen hebben hun huis opengesteld voor vluchtelingen; dat is hartverwarmend maar roept ook vragen op bij gastgezinnen. Hieronder vind je de belangrijkste informatie voor mensen die Oekraïense vluchtelingen opvangen of overwegen dit te doen.

 

 

De opvang van Oekraïense vluchtelingen

90 dagen visumvrij in Nederland zonder asielaanvraag

Oekraïners die in Nederland verblijven hoeven niet per se meteen asiel in Nederland aan te vragen. Zij kunnen hier 90 dagen visumvrij verblijven en vallen daarom onder de gemeentelijke opvang en kunnen ook logeren bij vrienden of kennissen. Er komt een speciale verblijfstatus voor Oekraïense vluchtelingen, daarover verwachten we binnenkort meer duidelijkheid. Voor Oekraïners die in Nederland asiel hebben aangevraagd geldt nu nog de regel dat zij in COA-opvang moeten verblijven. Staatssecretaris Van der Burg stelde op 1 maart dat hij het voor Nederlanders die een logeerplek hebben makkelijker wil maken om Oekrainers op te vangen maar dit is nog niet geregeld.

Opvang vanuit de overheid

De gemeenten worden verantwoordelijk voor de opvanglocaties van Oekraïense vluchtelingen. Op dit moment zijn de veiligheidsregio’s en gemeenten bezig met de inrichting van opvangplekken voor ten minste 6 maanden. Hier wordt gezorgd voor onderdak, voedsel, dagbesteding en zorg. Hier is momenteel nog geen overzicht van beschikbaar, maar houdt onze website in gaten voor de ontwikkelingen. Je kunt ook contact opnemen met jouw gemeente om te vragen of er al opvang beschikbaar is. Daarnaast zijn er op dit moment grootschalige noodopvanglocaties in Utrecht, Amsterdam en Maastricht, hier kunnen Oekraïners tijdelijk terecht voor basisvoorzieningen zoals een bed, eten en medische zorg. Vanuit hier worden ze doorverwezen naar kleinschaligere opvang in gemeenten.

Opvang bij particulieren thuis

Veel mensen hebben hun huis opengesteld voor Oekraïense vluchtelingen: dat is hartverwarmend. Oekraïners die visumvrij in Nederland verblijven staat het vrij te logeren bij familie, kennissen of particulieren. Bij het opvangen van vluchtelingen komt veel kijken en het is van belang dat gastgezinnen zich realiseren waar ze aan beginnen. We weten bijvoorbeeld niet hoe lang de oorlog gaat duren en hoe lang mensen opvang nodig hebben. De organisatie Takecarebnb heeft veel ervaring met het opvangen van vluchtelingen bij gastgezinnen. Op hun website staan tien aandachtspunten voor gastgezinnen.

Wil jij je aanmelden met een logeerplek of als matchmaker?

Heb jij een logeerplek? Of wil je je aanmelden als vrijwilliger om de matches tussen gastgezinnen en vluchtelingen te maken? Meld je dan bij Takecarebnb, de organisatie die bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen. Ze houden daarbij rekening met de achtergrond, gezinssamenstelling, beschikbare ruimte en wensen van zowel het gastgezin als de vluchtelingen.

Heb je een grootschalige opvanglocatie beschikbaar?

Voor het aanbod van grootschalige locaties kun je contact opnemen met je veiligheidsregio of gemeente. Zij zijn momenteel, samen met gemeentes, verantwoordelijk voor de inrichting van de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen

Ik wil weeskinderen opvangen. Waar kan ik terecht?

Nidos is de organisatie die verantwoordelijk is voor de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Heb je interesse in het opvangouderschap of wil je meer informatie, neem dan contact op met Nidos via hun website: https://www.nidos.nl/voor-opvangouders/.

Ik vang Oekraïense vluchtelingen op, waar moet ik dat melden?

De meeste Oekraïense vluchtelingen kunnen zich inschrijven in de BRP bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Ook wanneer jij Oekraïners opvangt die zich niet kunnen inschrijven, bijvoorbeeld door gebrek aan identiteitsdocumenten, adviseren wij om contact op te nemen met jouw gemeente over het feit dat je Oekraïense vluchtelingen opvangt. In de komende tijd wordt hopelijk meer duidelijk over de verblijfsvergunning die zij kunnen aanvragen. Houdt daarvoor dit platform en de website van de IND goed in de gaten.

Heeft opvang bieden consequenties voor mijn toeslagen of gemeentelijke belastingen?

Omdat nog wordt besloten wat voor verblijfsstatus Oekraïense vluchtelingen in Nederland gaan krijgen, weten we nu nog niet precies hoe door de Nederlandse overheid zal worden omgegaan met particuliere opvang van Oekraïners. Op korte termijn hoef je je geen zorgen te maken. Langdurige opvang van Oekraïense vluchtelingen kan op termijn effect hebben op uw toeslagen, uitkering en gemeentelijke belastingen. We verwachten binnenkort meer duidelijkheid vanuit de overheid, houd daarom deze website goed in de gaten. Neem voor vragen ook contact op met de belastingdienst, uitkeringsinstantie of de gemeente waar je woont. Wanneer je huurt bij een woningcorporatie raden wij je aan te controleren of je toestemming nodig hebt voor de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Kan ik een vergoeding krijgen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen?

Het is momenteel niet mogelijk om een vergoeding te ontvangen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Ook Oekraïense vluchtelingen zelf hebben op dit moment geen recht op leefgeld of een uitkering. De verwachting is dat wanneer meer duidelijkheid komt over hun verblijfstatus, ook meer duidelijkheid komt over financiële regelingen.

Mogen Oekraïners werken?

Omdat nog wordt besloten wat voor verblijfsstatus Oekraïense vluchtelingen in Nederland gaan krijgen, weten we nu nog niet precies welke rechten en plichten daarbij horen. Het ligt zeer voor de hand dat Oekraïners straks mogen werken in Nederland. Onder welke voorwaarden ze straks mogen werken is daarom op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen. Op dit moment geldt dat personen die in een visumvrije periode in Nederland verblijven niet mogen werken. Zij hebben daarvoor een speciale vergunning nodig, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning die verband houdt met arbeid in loondienst. Zie voor meer informatie over werkvergunningen de website van de IND.

Hebben Oekraïense vluchtelingen recht op zorg?

Omdat nog wordt besloten wat voor verblijfsstatus Oekraïense vluchtelingen in Nederland gaan krijgen is het voor hen nog niet mogelijk om een zorgverzekering af te sluiten. Sommige Oekraïners die Nederland inreizen zijn in het bezit zijn van een medische reisverzekering maar de meeste zijn onverzekerd. Onverzekerden kunnen in aanmerking komen voor medisch noodzakelijke zorg. Medisch noodzakelijke zorg houdt in dat er een behandeling plaatsvindt in een ziekenhuis of elders omdat de zorg niet uitgesteld kan worden – er is bijvoorbeeld sprake van een levensbedreigende situatie. Op de website van het CAK is specifieke informatie opgenomen voor gevluchte Oekraïners die onverzekerd zijn: zij ontvangen zorg die in het basispakket zorgverzekering is opgenomen en alle zorgkosten worden vergoed. Van de Oekraïense vluchteling wordt dus geen eigen bijdrage verwacht. Misschien zijn niet alle zorgverleners, zoals huisartsen, bekend zijn met deze regeling. Het is dus aan te raden om de zorgverleners te wijzen op de website van het CAK. Voor meer informatie kan ook contact worden opgenomen met de zorgverzekeringslijn. De website heeft ook informatie in het Oekraïens, Houd de ontwikkelingen goed in de gaten; wanneer meer duidelijkheid komt over de verblijfstatus van Oekraïners in Nederland wordt ook duidelijk of zij dan een zorgverzekering moeten afsluiten.

Kunnen Oekraïense kinderen naar school?

Voor alle kinderen in Nederland geldt dat zij van hun 5de jaar tot hun 18de jaar leerplichtig zijn. Ouders kunnen hun kinderen bij elke school melden. Deze zal dan bekijken of de leerling toegelaten kan worden, of misschien eerst naar een schakelklas moet om het taalniveau te verbeteren. Wees ervan bewust dat op moment er ook nog veel onduidelijkheid is bij scholen over de manier waarop zij Oekraïense kinderen moeten opvangen. De gemeenten gaan hier komende tijd met de scholen over in gesprek. Voor vragen over onderwijs kun je daarom het best bij je gemeente terecht. Zie voor meer informatie de website van LOWAN ondersteuning onderwijs nieuwkomers.

Meld je aan bij Takecarebnb

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Bovenkant formulier

Inschrijven

Onderkant formulier

Volg ons via

Steun vluchtelingen

Start een sponsoractie

Doneren

Vrijwilligerswerk

Voor donateurs

Belastingvoordeel regelen

Een goed doel in je testament

Over ons

Standpunten

Onze locaties

Privacy & cookies

Contact

Contact met VluchtelingenWerk

Donateursservice

Pers en media

Vacatures

Stages

Voor gemeenten

Wet inburgering 2021

Onze projecten

Voor scholen

Een voorlichter aanvragen

Gratis lespakketten

Voor bedrijven

Werken met statushouders

Steun gezinnen

For refugees

Nederlands

Engels

Farsi فارسی

Dari دری

Somali

Arabic

Tigrinya ትግርኛ

Turkish

French