Kerkelijk Centrum de Hoeksteen en Energie

Zoals elk huishouden in Nederland krijgt ook de Hoeksteen te maken met de zeer sterke verhoging van de energieprijzen. Voor het jaar 2022 zijn de prijzen nog laag, omdat het meeste vroegtijdig vastgelegd is.  Voor het jaar 2023 moeten de gas- en elektraprijzen nog vastgelegd worden met de leveranciers.

De Hoeksteen gebruikt veel gas, op jaarbasis gemiddeld 20.000 M3. De verhoging van de energieprijzen heeft dan ook  grote gevolgen voor de Hoeksteen. Bij hetzelfde verbruik gaan de jaarkosten enorm omhoog. Bij de prijzen van dit moment zou dat een extra kostenpost inhouden van ongeveer 35.000 euro per jaar. Als de prijzen nog verder stijgen kan het ook zo 50.000 euro worden.

De Hoeksteencommissie is met de kerken in gesprek hoe we hier mee om moeten gaan.  Hoe houden we het gebouw betaalbaar? Aan het stijgen van de prijzen kunnen wij niet veel doen. Hoe kunnen we zorgen dat we veel minder energie gaan gebruiken?

Dit gaat ons allemaal aan, daarom willen we ook graag uw ideeën en/of mogelijke oplossingen horen. Wij nodigen u graag uit om uw ideeën en oplossingen naar één van ons toe te sturen, zodat wij dit mee kunnen nemen in de besluitvorming voor verlaging van het energieverbruik.

Augustus 2022

Jack Musters      jack.musters@kpnmail.nl
Jan Oosterga     oostergaj@live.nl
Pieter Franken   pieterfranken@rumaweb.nl