Viering op zondag 2 mei 2021

Raad van Kerken Swifterbant

 

 

Thema:

Geloofsvitamine: verhoog je weerstand

“onderscheiden van geesten”

 

aanvang 10  uur in de Hoeksteen/digitaal

voorganger: Dominee Sifra Baayen

 

De liturgie vindt u via deze link

Als u op deze link klikt kunt u de dienst volgen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbereiding

 

 

 

 

Openingslied   : Houd mij in leven wees gij mij redding psalm 25B/25-3 in GVL

https://www.youtube.com/watch?v=PBArDGqVhMk

 

Allen:              Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,

                        Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Voorzang:       Omdat Gij zijt zoals Gij zijt;

                        Zie naar mij om en wees mij genadig,

                        Want op U wacht ik een leven lang.

Allen:              Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Voorzang:       Zijt Gij het Heer, die komen zal,

                        Of moeten wij een ander verwachten?

                        Heer, mijn God, ik ben zeker van U.

Allen:              Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,

                        Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Voorzang:       Gij geeft uw woord aan deze wereld,

                        Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde,

                        Naar U gaat mijn verlangen Heer.

Allen:              Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

                        Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,

                        Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

 

 

 

Welkom en mededelingen   Greet Kamminga                  voorzitter RvK

 

 

Welkom en woord van inleiding     ds. Sifra Baayen        voorganger

 

 

Litanie           tussentijds nr 16 , coupletten          1,3,7,9.                       

 

 

Laat ons bidden uit gemis tot de God die liefde is

En Hem om ontferming smeken, want het lijden is zo groot

En Hem vragen recht te spreken want de wereld is in nood.

 

Voor de zieke man of vrouw die verlangt naar onze trouw;

Voor wie eenzaam is gebleven of wie eenzaam is gemaakt,

Dat zij met de kus des vredes heden worden aangeraakt.

 

Voor wie angstig en beducht voor zijn leven is gevlucht,

En een vreemdeling moet wezen, tegen haat en nijd bestand,

Dat het heimwee zal genezen naar zijn lief geboorteland.

 

Voor het volk dat wordt gekweld door de macht van bruut geweld.

Dat met al die droefenissen van het heilloos onrecht leeft

En in plaats van brood en vissen tranen tot zijn spijze heeft.                       

 

Gebed                                                                                               voorganger

                                                                                                                     

 

“verbeelding bij de Dienst”                                                            voorganger

 

           

De Kinderkerk richt zich op: “Petrus zit gevangen, maar wordt bevrijd”

 

 

Lofzang  Psalm 84 a wat houdt ik van uw huis, heer van de hemelse legers

https://www.youtube.com/watch?v=jyboxRagvpk

 

Wat hou ik van uw huis,

Heer van de hemelse legers.

Ik kan zo sterk verlangen

naar de binnenpleinen van de Heer.

Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,

zo’n blijvende schreeuw om de levende God.

 

Een vogel is er thuis,

Heer van de hemelse legers.

Een zwaluw voedt haar jongen op

bij U onder de pannen, God.

Wonen bij U is een zegen,

zo’n blijvende kans om te zingen voor U.


Gelukkig wie naar U

vol van verlangen op weg zijn,

zelfs in het dorre bomendal

zien zij een bron en regenval,

gaan ze van zegen tot zegen,

naar God die verschijnt in zijn heilige stad.

 

Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dichtbij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.

 

De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.

 

 

Dienst van het Woord

 

                          

 

Eerste lezing              Lucas 4:1-13                         Greet Kruysdijk

Jezus door de duivel op de proef gesteld (Nieuwe Bijbelvertaling)

 

41-2Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had hij grote honger. 3De duivel zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen.’ 4

 

Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen.”’ 5Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. 6De duivel zei tegen hem: ‘Ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil; 7als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn.’ 8

 

Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ 9De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de tempel, en hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. 10

 

Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken.” 11En ook: “Op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 12

 

Maar Jezus antwoordde: ‘Er is gezegd: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 13Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan.

 

 

Orgelspel                                                                  Jan Venema

C.Ph.E.Bach (1714-1788): Uit orgelsonate V: variaties

 

 

Tweede lezing            1 Korintiërs 12:4-11             David van der Schans                                             

De bijzondere krachten van de Geest  (Bijbel in Gewone Taal)

 

4-6Dankzij de heilige Geest hebben wij allerlei bijzondere krachten. Toch is er maar één heilige Geest. In de kerk hebben mensen allerlei taken gekregen. Toch is er maar één Heer. Door Gods macht kunnen christenen allerlei wonderen doen. Toch is er maar één God. En het is God die ons al die verschillende dingen laat doen.

7Allemaal hebben wij de kracht van de heilige Geest gekregen. Daarmee moeten we elkaar helpen. 8-9Sommigen van ons kunnen wijze woorden spreken. Anderen hebben veel kennis. Sommigen hebben een heel sterk geloof. Anderen kunnen zieke mensen beter maken. En dat allemaal door die ene heilige Geest!

10Sommigen hebben de kracht om wonderen te doen. Anderen kunnen een boodschap van God vertellen. Weer anderen kunnen zo’n boodschap uitleggen. Ook zijn er mensen die in vreemde klanken kunnen spreken, en er zijn anderen die kunnen uitleggen wat die klanken betekenen.

11Al die dingen kunnen wij doen dankzij de ene heilige Geest. Die ene Geest bepaalt welke bijzondere kracht hij aan ieder van ons geeft.

 

                       

                                               

Orgelspel                                                                  Jan Venema

C.Ph.E.Bach (1714-1788): Uit orgelsonate V: variaties

 

 

 

Overweging

                                                          

 

Aansluitend luisteren we naar een lied  van Typhoon ft Freez “Alles is gezegend”                                                                                                                         

Typhoon met Freez - Alles Is Gezegend (prod. Dries Bijlsma) [LYRIC VIDEO] - YouTube


Wat nou als alles er toe doet?
Zijn wij hier dan toch voor niets geweest?
Ik weet allang niet meer
Maar dat is precies genoeg

Refrein:
Alles is gezegend
Misschien komt alles goed
En alles heeft een reden
Al weet ik vaak niet hoe
Oh-oh-oh-oh-oh 
Ik weet niet wat we doen
Het lijkt genoeg


Ik deed een hoop dingen fout
Vergeef me, oh Heer
Ter verdediging: ik handelde uit noodweer
Voelde me onoverwinnelijke en loog weer
Maar dat nooit meer

Mijn mama zei me: “Maak je los van je ketting

Voel je vrij en tel je blessings
Ik ben druk maar bel m'n vader van de week
En zeg 'm dat ik meer van 'm houd dan dat 'ie weet
Bij mijn demonen op de sofa
Ze vragen: "Wil je thee?"
Ze weten dat ik eerst ergens anders ben geweest
Want ik ben niet alleen

Ik tel de stappen in het zand
En het strand roept de zee

 

Refrein:
Alles is gezegend
Misschien komt alles goed
En alles heeft een reden
Al weet ik vaak niet hoe
Oh-oh-oh-oh-oh
Hey
Ik weet niet wat we doen
Het lijkt genoeg

 

Uh
En ik was zo moe dat de duisternis kwam
Zat in mijn vecht-of-vluchtmode
Wilde niet huilen als man
Nog steeds even onbevangen
Maar de onschuld kwijt
Vraag maar, wat wil je weten over schaamte en spijt?
Wie wil je zijn op het hoogtepunt van het feest?
Ik was verslaafd aan het zoeken
Ben het denk ik nooit geweest
Maar vandaag met een kroon op mijn hoofd
Ik leef
Ik dank God want ik ben er nog steeds
Ik was al thuis vanaf het prilste begin
En dat laatste wat me rest

Is een duik in de volledigheid uit het adelaarsnest

Bij storm of windstil, ik hoor je stem
Oog in oog met iemand die me door en door kent

 

Refrein:
Alles is gezegend
Misschien komt alles goed
En alles heeft een reden
Al weet ik vaak niet hoe
Oh-oh-oh-oh-oh
Hey
Ik weet niet wat we doen
Het lijkt genoeg


Zelfs wanneer ik kijk naar wat ik mis
Zolang we gewicht geven aan licht
En ik heb nachten dat ik denk: "Man, wat heeft het voor zin?"
Maar de ochtenden zijn blind en vergevingsgezind
Dus ik blijf dat rondje lopen tot ik weet waar het begint

 

 

 

 

 

 

 

 

DIENST van het ANTWOORD

 

 

Geloofsbelijdenis

Melodie gezang 135 uit het Liedboek voor de Kerken (Hoor de englen zingen de eer van de nieuw geboren Heer)

In de kerk speelt Jan Venema op het orgel. U kunt thuis meezingen.

 

Ik geloof in God de Vader,

die almachtig, wijs en goed,

aard’ en hemel heeft geschapen,

vorm en kleur in overvloed.

Die de stilte heeft doorbroken

en zichzelf heeft uitgesproken

in het vleesgeworden Woord,

opdat ieder naar Hem hoort.

Dat is wat ik hier belijd,

mijn geloof, mijn zekerheid.

 

geloof in Jezus Christus,

Zoon van mensen, Zoon van God,

die als Redder van de wereld

werd gekruisigd en gedood.

Maar die opgestaan ten leven,

hemelhoog nu is verheven,

heerschappij en macht

ten onder wordt gebracht

is wat ik hier belijd,

mijn geloof, mijn zekerheid.

 

Ik geloof in God de Trooster,

die van oudsher, wereldwijd,

overal zijn volk vergadert

en tot dienen toebereidt.

Met Gods kinderen verbonden,

in vergeving van mijn zonden

mag ik op de jongste dag

opstaan, leven met een lach.

Dat is wat ik hier belijd,

mijn geloof, mijn zekerheid.

 

 

 

Dankgebed en voorbeden

Ds. Sifra Baayen en Anneke van Zanten                                     

 

(incl. de intenties uit het intentieboek)         

 

aansluitend de vredeswens in gebarentaal- Greet Kamminga              

https://www.youtube.com/watch?v=qUAww3vndAk

 

           

We sluiten af met het oecumenisch ‘Onze Vader’

 

ALLEN:          Onze Vader die in de hemel zijt,

Uw naam worde geheiligd,

Uw koninkrijk kome,

Uw wil geschiede,

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

En leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid,

in eeuwigheid.

Amen.

 

 

 

Tijd voor de gaven      toelichting op de collecte door Anneke Keizer                             

 

Collecte 1 is t.b.v. “ international justice mission “  

Elke dag worden onschuldige mensen geslagen, verkracht en misbruikt in slavernij.

International Justice Mission Nederland (IJM Nederland) is een internationale mensenrechtenorganisatie met een unieke individuele benadering, die samen met (lokale) advocaten, onderzoekers en nazorg professionals, gerechtigheid zoekt voor de slachtoffers van slavernij, seksuele uitbuiting en andere vormen van gewelddadige onderdrukking.

U kunt een éénmalige gift overmaken via: https://www.ijmnl.org/geef/vrijheid

 

 

Collecte 2 is t.b.v. de lokale Raad van Kerken.

NL 49 RABO 0348.1088.93 t.n.v Raad van Kerken Swifterbant

 

 

Of via de app Givt:

 

 

 

 

 

 

Tijdens collecte lied het pure witte licht nr 171 uit Tussentijd coupletten 1, 5, 6, 7

https://www.youtube.com/watch?v=IlaPrA5hsjk

 

 

 

De werkelijkheid van God breekt in ons leven in
als ruimte, perspektief, geeft alles nieuwe zin.

Waar leven triomfeert, het dode overwint,
daar bloeit de wereld op en heel de schepping zingt.

Waar Pasen wordt gevierd is dood voorbijgegaan,
daar wortelt weer de hoop
in 't menselijk bestaan.

 

 

 

Zegen en wegzending                                                                                             voorganger

                                                                                                         

Slotlied : Dank u voor deze nieuwe morgen

Dank U - Lied en tekst - Nederland Zingt (eo.nl)

 

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag

Dank U voor alle bloemengeuren
dank U voor ieder klein geluk.
Dank U voor alle held're kleuren,
dank U voor muziek

Dank U dat U in moeilijkheden
dank U dat U in pijn en strijd,
dank U dat U in alle tijden
toch steeds bij ons zijt

Dank U dat ons uw woord bewaarde
Dank U dat U uw Geest ons geeft.
Dank U dat ieder mens op aarde
van uw liefde leeft

Dank U, uw liefde kent geen grenzen
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

 

Collecte 1: International Justice Mission (IJM)                                                 

                                                                                                                                                         

 

 

Collecte 2: NL 49 RABO 0348.1088.93 t.n.v Raad van Kerken Swifterbant