Beste parochianen,

Vorig jaar hebben we, als geloofsgemeenschap, als kadoo voor het 50 jarig bestaan van de rk.basisschool de Golfslag, de Paaskaars van 2018 beloofd.

In de schoolviering van 5 juli jongstleden hebben we die mogen aanbieden aan de schooldirecteur de heer Erik van Turnhout onder toeziend ogen van alle kinderen, leerkrachten en nog enkele ouders. Zie foto.

De Paaskaars zal een mooi plekje krijgen op het Leerplein van de school, voorheen de aula van de school.

Op deze wijze houden we de band die we met elkaar hebben zichtbaar. We wensen de Golfslag nogmaals een mooie toekomst toe.

Namens de locatieraad en pastoraatsgroep