START VAN HET JAAR VAN DE EUCHARISTIE OP DE 1E ZONDAG V.D. ADVENT, 1-12-2019

Beste parochianen,

Met ingang van 1 december 2019, de 1e zondag van de Advent,

begint het door Paus Franciscus uitgeroepen jaar van de Eucharistie.

We willen daaraan in ónze parochies ook de nodige aandacht geven.

 

Dit gaan we doen door een gezamenlijke start van dit bijzondere jaar op 1 december (1e zondag van de Advent) en door een gezamenlijke afsluiting op 25 november 2020 (Christus Koning).

Hierna vindt u een wijziging op de voorgangersroosters voor 1 december.

 

Ook zullen er catechetische bijeenkomsten over dit onderwerp worden georganiseerd, waarover u in een later stadium wordt geïnformeerd en waartoe u van harte wordt uitgenodigd.

 

Natuurlijk zal ook in onze parochiebladen én in de verkondiging tijdens vieringen extra aandacht worden geschonken aan het jaar van de eucharistie.

De pastorale brief over dit onderwerp, geschreven door Kardinaal Eijk, is beschikbaar voor belangstellenden via het parochiesecretariaat en zal achterin de kerken liggen om mee te nemen.

 

We hopen op deze wijze onze parochianen (opnieuw) de vreugde van de eucharistieviering te laten ervaren!

 

 

Met vriendelijke groet,

pastoraal team parochies Thomas a Kempis, H. Norbertus en H. Christoffel.