Informatie over de start van de vieringen m.i.v. 5 juli.

 

Opstarten van de vieringen in onze geloofsgemeenschap

 

We willen u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de parochie en onze geloofsgemeenschap, in Corona tijd.

Achter de schermen is er op verschillende niveaus (bisdom, parochie en de geloofsgemeenschap) gewerkt aan een plan hoe we op een veilige manier weer samen kunnen komen om te vieren.

 

Vanuit het Bisdom zijn voorwaarden gesteld en aan ons is gevraagd een protocol op te stellen. We hebben met een vertegenwoordiging vanuit de locatieraad, pastoraatsgroep en kostergroep hiernaar gekeken en met de opgegeven richtlijnen een voor onze geloofsgemeenschap passende en uitvoerbare werkwijze opgesteld.

Afgelopen week heeft diaken André van Boven, als vertegenwoordiger vanuit Norbertus dit met ons doorgesproken. Er waren een paar kleine aanpassingen nodig en daarna is er een positief advies gegeven wat betekent dat er na 1 juli in onze geloofsgemeenschap gevierd mag gaan worden.

 

Het bestaande rooster is komen te vervallen en er wordt nu hard gewerkt aan een nieuw rooster waarbij vanuit het pastoresteam steeds op andere “goedgekeurde” locaties voorgegaan zal worden.

Zodra er een nieuw rooster is opgemaakt zullen we dit met u delen, samen met het protocol, zodat we zo veilig mogelijk kunnen vieren en u weet hoe we dat vorm gaan geven.

 

We realiseren ons dat het aan de ene kant fijn is dat we weer kunnen vieren, u bent van harte welkom, maar we weten ook dat een aantal van onze parochianen het (nog) niet aan zullen durven om  naar een viering te komen. Dat begrijpen we heel goed.

Het is dan ook fijn dat vanaf zondag 5 juli wekelijks op Omroep Flevoland om 10.00 uur een viering vanuit Flevoland via de televisie “bijgewoond” kan worden!!

 

Zodra er meer definitief is hoort u van ons!

 

Anneke Keizer

Namens de locatieraad/pastoraatsgroep

 

Inmiddels is het nu definitief.

Het rooster is bekend en hieronder staan de regels waaraan we ons allen moeten houden.

Op een volgende bladzij vindt u het rooster.

 

 

We Gaan weer vieren

 

Beste parochianen,

Eindelijk, na lange tijd mogen we weer naar de kerk. De eerste viering is gepland op 5 juli a.s. om 10:00 uur in onze eigen vertrouwde Hoeksteen. Onze veppers José Jacob en Paul Crijns gaan voor. We proberen vanaf dan elke zondag een viering te organiseren, maar houdt u vooral ook de nieuwsbrief/email in de gaten. 

 

Onze kerk is door ons bestuur “goedgekeurd” om te mogen vieren. Dat houdt in dat we ondanks corona toch mogen kerken. Met een pastoor mogen we de eucharistie vieren, in alle andere gevallen wordt het een gebedsviering. Er gelden onderstaande regels:

 

 1. Volg de aanwijzingen op die u worden gegeven. Ze zijn gebaseerd op de regels van het RIVM en de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

 

 1. Ga de kerk niet binnen als u verkouden bent of verhoging hebt. Hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

 

 1. Houd anderhalve meter afstand van elkaar.

 

 1. Volg de aangegeven looprichting binnen de kerk.

 

 1. Ontsmet uw handen bij binnenkomst en ontsmet uw handen vlak voor de communie. Ontvang de communie op een schone, witte zakdoek die u heeft meegenomen, er staan ook tissues.

 

 1. Samen bidden is prima maar niet het zingen tijdens de viering. Er zijn geen zangbundels aanwezig.

 

 1. Wens elkaar alle vrede toe maar geef elkaar geen hand. Vriendelijk een buiging maken kan namelijk ook.

 

 1. Het offeren van geld is een groot goed, maar raak daarbij het offerblok of de collecteschaal niet aan.

 

 1. U kunt met huisgenoten bij elkaar zitten maar bij alle anderen neemt u anderhalve meter afstand in acht. Ga niet zitten op plaatsen die zijn afgesloten.

 

 1. Word niet boos of chagrijnig vanwege de spelregels die er zijn, maar wees blij dat we weer samen het geloof mogen vieren.

 

 1. Vermijd “samenscholing” voor en na de viering.

 

 1. Helaas is er geen koffie/thee na de viering.

 

We schrijven onze intenties thuis alvast op een briefje, dit nemen we mee naar de kerk en stoppen deze in een mandje dat klaar staat.

We lopen naar onze plaats op aanwijzing van de organisatie/koster, mensen uit één “huishouden” mogen bij elkaar zitten.

 

Gebruik garderobe/toilet:

De garderobe is afgesloten om opstopping te voorkomen. Jassen kunnen over de stoel worden gehangen. Rollators kunnen worden meegenomen naar de zaal. De organisatie zorgt voor een passende plaats.

De toiletten worden alleen in noodgevallen gebruikt.

 

Liturgiebundel:

Om schoonmaken van liturgieboekjes te voorkomen krijgt iedere vaste kerkganger bij het eerste bezoek een eigen liturgiebundel. Men kan deze pakken uit de kast. Men wordt geacht deze bundel mee naar huis te nemen en bij het volgende bezoek weer mee te nemen.

 

Gasten kunnen een bundel pakken en leggen deze aan het einde van de viering weer terug. De kast is ondertussen omgedraaid om te voorkomen dat bundels “vies” worden teruggezet. De organisatie zorgt er voor dat deze bundels worden schoongemaakt en terug worden gezet in de kast.

 

P.S.

Voor de liefhebbers, die via mail deze informatie ontvangen, is in de bijlage het goedgekeurde protocol toegevoegd samen met het gebruiksplan en ontsmettingsplan.

 

Graag tot ziens op 5 juli.

Namens de locatieraad en pastoraatsgroep.

 

Vieringenrooster

 

 

Zondag 5 juli      Gebedsviering

10.00 uur            Voorg.: Paul Crijns en José Jacob

   Koster: Vincent Hindle en Tinus Jacob

 

Zondag 12 juli    Eucharistie

9.00 uur                 Voorg.: Ton Huitink

      Lector:  Marian de Munnik        

      Koster:  David van der Schans en Dook Musters

 

Zondag 19 juli    Gebedsviering

9.00 uur                 Voorg.: André van Boven

   Lector:  Mirjam Kemps              

   Koster:  Vincent Hindle en Tinus Jacob

 

Zondag 26 juli    Eucharistie

9.00 uur                 Voorg.: Theo van der Sman

                                   Lector:  Greet van ‘t Hul

                                   Koster:  David van der Schans en

   Dook Musters

 

Zondag 2 aug.    Gebedsviering

10.00 uur               Voorg.:  Adri v.’t. Westeinde en Hennie van der Schans

   Koster:  David van der Schans en  Tinus Jacob

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 9 aug.    Eucharistie

9.00 uur                 Voorg.: Jaap Scholten

                                   Lector:  Marian Plasschaert

                                   Koster:  Vincent Hindle en

                                                  Dook Musters

 

Zondag 16 aug.  Gebedsviering

10.00 uur               Voorg.: Marian Plasschaert,

                                                  Anouk Donia en

                                                  Ellen Pattiasina

                                   Koster:  David van der Schans en

                                                  Tinus Jacob

 

Zondag 23 aug.  Eucharistie

9.00 uur                 Voorg.: Ton Huitink

                                   Lector:  Marian de Munnik

                                   Koster:  Vincent Hindle en

                                                  Dook Musters

 

Zondag 30 aug.  Gebedsviering

9.00 uur                 Voorg.: André van Boven

                                   Lector:  ??

                                   Koster: David van der Schans en

   Dook Musters

 

Zondag 6 sept.   Startzondag

9.30 uur                 Voorg.: Ds. PGS, José Jacob

   en Paul Crijns

                                   Koster:  Vincent Hindle en

                                                  Tinus Jacob