Terugblik op geslaagde startzondag

 ‘Anders’. Dat was het thema van onze gezamenlijke startdienst op zondag 10 september. Met elkaar hebben we in de dienst mogen kijken naar de verschillen in geloofsbeleving tussen de protestantse en de katholieke kerk. Maar belangrijker nog, we hebben óók  gekeken naar de overeenkomsten in ons geloof. Mooi om daar gezamenlijk in een viering bij stil te staan, over te horen en te zingen.

 Na de dienst hebben we in een volle foyer gezamenlijk koffie gedronken en natuurlijk ontbrak ook de cake niet. Daarna was het tijd voor andere bezigheden, zoals het versieren van cupcakes, sjoelen, tafelvoetbal, volleyballen, een Bijbelquiz of gewoon even bijkletsen. We hebben afgesloten met een drankje, een hapje en als uitsmijter hebben we tot slot gezamenlijk een lied gezongen.

 Onze dank gaat uit naar iedereen die heeft geholpen bij het organiseren van deze dag. Wij kijken terug op een geslaagde dag, waarin wij wederom de verbinding hebben gezocht tussen onze beide kerken. En daar gaan wij natuurlijk gewoon mee door de komende jaren!

 Hartelijke groet,

Mirjam Kemps - van Berkum en Sander van den Broek.

klik hier voor het artikel en de bijbehoorende foto.