Dank voor een geslaagde Startzondag!

Beste gemeenteleden en parochianen,

We  willen iedereen die betrokken is geweest bij de totstandkoming van startzondag 2019 heel hartelijk danken voor haar en zijn inzet.

Wij vonden het weer een geslaagde startzondag die we  met elkaar, in een goed bezette kerkzaal, voor de 12de keer vierden waarvan voor de 5de keer met een oecumenische dienst. De voorgangers slaagden er ook dit jaar weer goed in om op voortreffelijke wijze het thema ‘Een goed verhaal’,  handen en voeten te geven in gebed en gesproken teksten. Koor Alliance ondersteunde de dienst met prachtige liederen.

Het gehele jaar hangt het thema ‘Een goed verhaal’ in mooie letters in beide kerken.

Tijdens de dienst maakten de kinderen voor alle zieke of minder mobiele mensen uit de gemeente en geloofsgemeenschap een kaart met mooie wens erin.

Na de viering ontmoetten we elkaar gezellig in de foyer en genoten we van de koffie, thee of limonade met maar liefst 250 heerlijke zelfgebakken cupcakes. Daarna vonden er weer verschillende activiteiten plaats voor jong en ouder allemaal in relatie tot het thema ‘Een goed verhaal’. Alle activiteiten werden goed bezocht: van de liturgische tuin tot escaperoom en van het verhalenboekje maken tot het foto verhaal. Tussen alle activiteiten door werden we getrakteerd op lekkere hartige hapjes, een drankje en een ijsje voor de jeugd.

In de dienst hebben we in de overweging gehoord dat je jezelf en de ander voedt door je verhaal met de ander te delen. We gaan elkaar beter verstaan en begrijpen door het delen van verhalen. Delen van verhalen geeft leven en inzicht. Laten we het thema ‘Een goed verhaal’ levend houden door het in praktijk te brengen.

Hartelijke groeten,

van uw voorzitters,  Annie Venema en Mirjam Kemps-van Berkum