Afgelastingen

****************************************************************************************

Klik hier voor de brief ten aanzien van sacrements bediening tijdens corona crisis

*****************************************************************************************

Klik hier voor de pastorale nieuwsbrief

********************************************************************************************

Klik hier voor de brief met besluiten vanuit het bestuur en pastoraal team nav coronacrisis

************************************************************************************************

Klik hier voor de Corona  maatregelen en richtlijnen tijdens de vieringen

*************************************************************************************************

Zoals de meesten van jullie waarschijnlijk hebben gelezen, gaat  de meditatieve viering van 19 maart niet door.

Na eerder overleg met het bestuur is wordt ook de meditatieve viering van 26 maart geannuleerd.

Beide vieringen gaan dus niet door.

De veiligheid maatregelen rondom het coronavirus  zijn nu zodanig aangescherpt dat we, begrijpelijk,  deze stap nemen.

*****************************************************************************************************

Parochie H. Norbertus

19 maart 2020 

BELANGRIJKE MEDEDELING IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS 

Woensdag 18 maart is bekend geworden dat de Nederlandse bisschoppen hebben besloten ook alle vieringen met Pasen te annuleren.

Dat betekent geen Palmzondag, geen Witte Donderdag en Goede Vrijdag en ook geen Paaswake.

Deze maatregel geldt tot en met 13 april (Tweede Paasdag)

Pastoraal team en parochiebestuur willen op geen enkele manier iemand in gevaar brengen. Wij sluiten ons dus aan bij het besluit van de bisschoppenconferentie.

Het parochiebestuur en pastoraal team hebben tevens besloten dat ook de doordeweekse vieringen tot 13 april niet door gaan.

We vragen u begrip voor dit besluit en vertrouwen erop dat deze situatie spoedig weer genormaliseerd kan worden.

Wij vertrouwen erop dat u oog en oor blijft houden voor elkaar en dringen er op aan om het aan de pastores bekend te maken indien u iemand op het spoor komt die pastorale aandacht nodig heeft. Neem hiervoor telefonisch contact op met een van de pastores:

 Pastoor A. Huitink:                    06 20570669

Pastor J. Scholten:                     06 31179354

Diaken A. van Boven:                 06 57541173

Em. Pastoor: T. van der Sman: 06 51075332

Vertrouwend op Gods liefde en barmhartigheid en op voorspraak van de moeder Gods, Maria blijven wij in gebed met elkaar verbonden.

Voor het laatste nieuws zie de website www.parochienorbertus.nl

Pastoraal team en Parochiebestuur

 

********************************************************************************************************

Koffie- en sjoelochtend afgelast.

 

De werkgroep Vorming & Toerusting heeft besloten, dat de koffie- en sjoelochtend op 18 maart niet doorgaat. Niet, omdat we 100 mensen verwachten, maar omdat er waarschijnlijk meest ouderen zouden komen. En dit wordt gezien als een kwetsbare groep t.o.v. het corona virus.

Met vriendelijke groet,
Riek Zwart

************************************************************************************************

Herbronning:

Ook van deze activiteit zijn er vanwege de corona-problematiek een aantal afgelastingen.
De uitvoering van Menens op zondag 15 maart in Lelystad gaat niet door.
Van de andere uitvoeringen (22 en 29 maart) is het nog niet bekend, maar waarschijnlijk gaan deze ook niet door.
Cursus “Mozes” dinsdag a.s. is afgelast en dat zal ook gelden voor de groep over “Jacob” donderdag a.s.
De cursusleiders van andere herbronningsactiviteiten informeren de deelnemers over het wel of niet doorgaan. Mocht u daarover geen bericht hebben ontvangen dan gaat de activiteit gewoon door.

**************************************************************************************

 

Vrijdag 13 maart: Bericht van het pastoraal team en het parochiebestuur.

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19) scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan.
Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de volgende maatregelen:
• Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast.
• Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.
• Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
• De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

Het team en het parochiebestuur melden tevens dat met in achtneming van de al eerder afgekondigde voorzorgsmaatregelen de door de weekse vieringen voor als nog wel doorgaan.

Ook andere parochieactiviteiten waarbij slechts een kleine groep mensen betrokken is, kunnen nog wel doorgaan.
Plaatselijk zal dat afgewogen moeten worden in hoeverre er ook kwetsbare personen bij de activiteit betrokken zijn.

Houd de website van de parochie en de digitale nieuwsbrieven van de geloofsgemeenschappen in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen.

Persverklaring van de bisschoppen

*******************************************************************************************

 

Het pastoraal team en het parochiebestuur delen mee dat we het besluit van de regering volgen dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen niet mogen doorgaan.

Dit betekent dat in de parochie H. Norbertus in de locaties te Dronten en Lelystad de zondagvieringen in de maand maart komen te vervallen. 

In Lelystad gaat de geplande seniorenviering van 20 maart ook niet door en ook de muziekuitvoering “Menens” op zondag 15 maart in de Petruskerk in de Petruskerk in Lelystad gaat niet door. 

Andere activiteiten en vieringen op de door de weekse dagen gaan vooralsnog wel door. 

Houd de website en de digitale nieuwsbrieven van de geloofsgemeenschappen in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen. 

Peter Dekker - Secretaris bestuur parochie H. Norbertus

 

***********************************************************************************************