Pastorale brieven
Hieronder vindt u de reeds uitgegeven Pastorale brieven
****************************************************************************************

 

****************************************************************************************

Februari 2023
klik hier voor de 25 ste Pastorale brief


****************************************************************************************

oktober 2022
klik hier voor de 24 ste Pastorale brief

***********************************************************************************************
mei 2022
klik hier voor de 23-ste Pastorale brief

**********************************************************************************************

09-02-2022
klik hier voor de 22- ste Pastorale brief 

************************************************************************************************
18-12-2021
klik hier voor de 21-ste Pastorale nieuwsbrief
LET OP: Per abuis is de aanvangstijd van de online Kerstnachtmis verkeerd vermeld. Dit  is niet 20.45 uur maar 19.45 uur.

Kerstnachtmis Online
Op vrijdag 24 december a.s. kunt u thuis meevieren
met de Kerstnachtmis via het internet.
De livestream is vanaf 19.45 uur te volgen.
Ga naar:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-Basiliek-Zwolle


**********************************************************************************************

24-07-2021
klik hier voor de 20-ste pastorale nieuwsbrief
***********************************************************************************************
25-05-2021
klik hier voor de 19-de pastorale nieuwsbrief

***********************************************************************************************

24-04-2021
klik hier voor de 18-de pastorale nieuwsbrief

************************************************************************************************

22-03-2021
Klik hier voor de 17-de pastorale nieuwsbrief

************************************************************************************************
10-02-2021
Klik hier voor de 16-de pastorale nieuwsbrief
**********************************************************************************************

12-01-2021
klik hier voor de 15-de pastorale nieuwsbrief

*************************************************************************************************

22-12-2020
Klik hier voor de 14-de pastorale brief

************************************************************************************************
04-12-2020
Klik hier voor de dertiende pastorale brief

*************************************************************************************************
03-11-2020
klik hier voor de twaalfde pastorale brief

***************************************************************************************************

26-09-2020
klik hier voor de elfde pastorale brief

***********************************************************************************************

28-08-2020
Klik hier voor de tiende pastorale brief

**********************************************************************************************

02-08-2020
Klik hier voor de negende pastorale brief

**********************************************************************************************

17-07-2020
klik hier voor de achtste pastorale brief

**********************************************************************************************

27-06-2020
klik hier voor de zevende pastorale brief

**********************************************************************************************

05-06-2020
klik hier voor de zesde.2 pastorale brief

 

********************************************************************************************
22-05-2020

Klik hier voor de zesde pastorale brief

*****************************************************************************************************

03-05-2020

Openstelling dagkerk

In de Pastorale brief editie 4 kunt u lezen dat verschillende kerken in onze 3 parochies op bepaalde tijden geopend zijn om parochianen de gelegenheid te geven daar even te bidden of een kaarsje aan te steken. De locatieraad en pastoraatsgroep willen deze initiatieven graag volgen.

De dagkerk zal daartoe vanaf 5 mei iedere dinsdag geopend zijn van 15.00 u tot 16.00 u voor gebed, meditatie, het aansteken van een kaarsje en,of het opgeven van misintenties.

Voor uw eigen gezondheid en die van anderen verzoeken wij u het volgende in acht te nemen:

  1. Bij het betreden van het gebouw wordt u gevraagd om uw handen te ontsmetten. Ontsmettingsmiddel is aanwezig.
  2. Wilt u steeds 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van anderen en de aangegeven looproute volgen.
  3. Er worden niet meer dan 4 personen tegelijkertijd toegelaten. Wilt u uw verblijf daarom beperken tot maximaal 20 minuten.
  4. Volgt u overigens ten alle tijde de aanwijzingen van de koster.

Namens de locatieraad en pastoraatsgroep

********************************************************************************************

01-05-2020
Klik hier voor de vierde pastorale brief

********************************************************************************************

22-04-2020
Klik hier voor de derde pastorale brief

*********************************************************************************************

Beste lezer,

Paus Franciscus heeft bij Missio Pauselijke Missiewerken een noodfonds ingesteld vanwege de coronacrisis. Hij vraagt iedereen die de mogelijkheid heeft om te helpen, een bijdrage te storten via de Pauselijke Missiewerken in elk land. Ook in Nederland.
Aartsbisschop Giampietro Dal Toso vertelt in een interview meer over dit noodfonds.
U kunt uw bijdrage storten op rekening:

NL93 INGB 0000 0087 25

t.n.v. Missio PMW

met de omschrijving: Coronafonds

***************************************************************************************************

klik hier voor de tweede pastorale brief

***************************************************************************************************

31-03-2020

Regeling voor het centraal aflezen van misintenties           

Sinds enkele weken kunnen de vieringen in de lokale gemeenschappen geen doorgang vinden. Wel is er iedere dag een Eucharistieviering in de O.L. Vrouw Basiliek te Zwolle die via het internet kan worden meebeleefd.

Het pastoraal team wil de gelegenheid bieden aan de parochianen van alle lokale gemeenschappen om iedere week misintenties op te geven voor de Eucharistievieringen. Aangezien het aantal misintenties groot kan zijn, hebben wij gekozen voor de volgende regeling.

Opgeven van misintentiesParochianen kunnen gedurende de week misintenties opgeven bij hun eigen locaties, zoals zij dat voor de Coronacrisis gewend waren. Ook het stipendium kan in de eigen locatie worden voldaan. Het secretariaat van de locatie kan tot uiterlijk vrijdagmorgen 11.00 uur de lijst met misintenties doorgeven aan het centrale secretariaat in Dronten/Zwolle/Steenwijk. De centrale secretariaten verzamelen de misintenties en geven die op vrijdagmiddag door aan het pastoraal team.

Aflezen van misintenties alleen op weekdagen
Het pastoraal team verdeelt de opgegeven misintenties over de Eucharistievieringen op weekdagen. Op die manier blijft het aantal misintenties per viering beperkt, terwijl toch alle misintenties worden afgelezen. Met het oog op een werkbare verdeling van de misintenties is het niet mogelijk om een misintentie voor een bepaalde weekdag op te geven.

Eucharistie op zondag
Tijdens de Eucharistieviering op zondag wordt in algemene zin gebeden voor de verzamelde intenties uit de Christoffelparochie, de Thomas a Kempis parochie en de Norbertusparochie (dus zonder alle intenties afzonderlijk te noemen). Bij de voorbeden worden alleen de namen genoemd van parochianen die in de afgelopen week zijn overleden in één van de drie parochies.

Met deze regeling hoopt het pastoraal team tegemoet te komen aan de wens van vele parochianen om hun gebedsintenties in het gemeenschappelijk gebed te mogen opnemen.

Misintenties kunnen digitaal worden gezonden aan ggwillibrord@gmail.com

of

op papier worden gedeponeerd in de brievenbus van de Hoeksteen.

 

Uiterlijk vrijdag 10:00 uur voor de daaropvolgende week.

 

************************************************************************************************

31-03-2020

Onze boodschap……….geef een boodschap!

Voedselbank actie

Vanaf donderdag 26 maart zijn wij, iedere donderdag, van 9:00 tot 18:00 uur in de Hoeksteen.
Als u in de supermarkt één of enkele producten extra koopt kunt u deze inleveren bij de Hoeksteen.
Wij hebben voorzorgsmaatregelen genomen zodat er geen contact is met elkaar.
Er is een veilige looproute zodat u elkaar niet hoeft te passeren bij de deur.
Er is behoefte aan: rijst, pasta, koffie, wasmiddel, groente in blik of andere houdbare producten.

****************************************************************************************

30-03-2020
Klik hier voor de brief ten aanzien van sacrements bediening tijdens corona crisis

*****************************************************************************************

Klik hier voor de pastorale nieuwsbrief

********************************************************************************************

Klik hier voor de brief met besluiten vanuit het bestuur en pastoraal team nav coronacrisis

************************************************************************************************

Klik hier voor de Corona  maatregelen en richtlijnen tijdens de vieringen

*************************************************************************************************

Zoals de meesten van jullie waarschijnlijk hebben gelezen, gaat  de meditatieve viering van 19 maart niet door.

Na eerder overleg met het bestuur is wordt ook de meditatieve viering van 26 maart geannuleerd.

Beide vieringen gaan dus niet door.

De veiligheid maatregelen rondom het coronavirus  zijn nu zodanig aangescherpt dat we, begrijpelijk,  deze stap nemen.

*****************************************************************************************************

Parochie H. Norbertus

19 maart 2020 

BELANGRIJKE MEDEDELING IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS 

Woensdag 18 maart is bekend geworden dat de Nederlandse bisschoppen hebben besloten ook alle vieringen met Pasen te annuleren.

Dat betekent geen Palmzondag, geen Witte Donderdag en Goede Vrijdag en ook geen Paaswake.

Deze maatregel geldt tot en met 13 april (Tweede Paasdag)

Pastoraal team en parochiebestuur willen op geen enkele manier iemand in gevaar brengen. Wij sluiten ons dus aan bij het besluit van de bisschoppenconferentie.

Het parochiebestuur en pastoraal team hebben tevens besloten dat ook de doordeweekse vieringen tot 13 april niet door gaan.

We vragen u begrip voor dit besluit en vertrouwen erop dat deze situatie spoedig weer genormaliseerd kan worden.

Wij vertrouwen erop dat u oog en oor blijft houden voor elkaar en dringen er op aan om het aan de pastores bekend te maken indien u iemand op het spoor komt die pastorale aandacht nodig heeft. Neem hiervoor telefonisch contact op met een van de pastores:

 Pastoor A. Huitink:                    06 20570669

Pastor J. Scholten:                     06 31179354

Diaken A. van Boven:                 06 57541173

Em. Pastoor: T. van der Sman: 06 51075332

Vertrouwend op Gods liefde en barmhartigheid en op voorspraak van de moeder Gods, Maria blijven wij in gebed met elkaar verbonden.

Voor het laatste nieuws zie de website www.parochienorbertus.nl

Pastoraal team en Parochiebestuur

 

********************************************************************************************************

Koffie- en sjoelochtend afgelast.

 

De werkgroep Vorming & Toerusting heeft besloten, dat de koffie- en sjoelochtend op 18 maart niet doorgaat. Niet, omdat we 100 mensen verwachten, maar omdat er waarschijnlijk meest ouderen zouden komen. En dit wordt gezien als een kwetsbare groep t.o.v. het corona virus.

Met vriendelijke groet,
Riek Zwart

************************************************************************************************

Herbronning:

Ook van deze activiteit zijn er vanwege de corona-problematiek een aantal afgelastingen.
De uitvoering van Menens op zondag 15 maart in Lelystad gaat niet door.
Van de andere uitvoeringen (22 en 29 maart) is het nog niet bekend, maar waarschijnlijk gaan deze ook niet door.
Cursus “Mozes” dinsdag a.s. is afgelast en dat zal ook gelden voor de groep over “Jacob” donderdag a.s.
De cursusleiders van andere herbronningsactiviteiten informeren de deelnemers over het wel of niet doorgaan. Mocht u daarover geen bericht hebben ontvangen dan gaat de activiteit gewoon door.

**************************************************************************************

 

Vrijdag 13 maart: Bericht van het pastoraal team en het parochiebestuur.

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19) scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan.
Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de volgende maatregelen:
• Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast.
• Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.
• Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
• De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

Het team en het parochiebestuur melden tevens dat met in achtneming van de al eerder afgekondigde voorzorgsmaatregelen de door de weekse vieringen voor als nog wel doorgaan.

Ook andere parochieactiviteiten waarbij slechts een kleine groep mensen betrokken is, kunnen nog wel doorgaan.
Plaatselijk zal dat afgewogen moeten worden in hoeverre er ook kwetsbare personen bij de activiteit betrokken zijn.

Houd de website van de parochie en de digitale nieuwsbrieven van de geloofsgemeenschappen in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen.

Persverklaring van de bisschoppen

*******************************************************************************************

 

Het pastoraal team en het parochiebestuur delen mee dat we het besluit van de regering volgen dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen niet mogen doorgaan.

Dit betekent dat in de parochie H. Norbertus in de locaties te Dronten en Lelystad de zondagvieringen in de maand maart komen te vervallen. 

In Lelystad gaat de geplande seniorenviering van 20 maart ook niet door en ook de muziekuitvoering “Menens” op zondag 15 maart in de Petruskerk in de Petruskerk in Lelystad gaat niet door. 

Andere activiteiten en vieringen op de door de weekse dagen gaan vooralsnog wel door. 

Houd de website en de digitale nieuwsbrieven van de geloofsgemeenschappen in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen. 

Peter Dekker - Secretaris bestuur parochie H. Norbertus

 

***********************************************************************************************