Contact met de Willibrord Geloofsgemeenschap

 

 

 

 Secretaris: Dhr Ben Meijer
secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl

 

0321-322082

Vice-voorzitster: Mw Mirjam Kemps
mimkemps@solcon.nl

 322915

Ledenadministratie: Dhr Paul van Noort
p.vannoort1948@kpnmail.nl

323388

De Hoeksteen: Coordinatie Hoeksteen

kerkcentrum.dehoeksteen@solcon.nl

 

0321-321432