Contact met de Willibrord Geloofsgemeenschap

 

 Secretaris: Dhr Max Smeenk
secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl

Vice-voorzitster: Mw Mirjam Kemps
mimkemps@solcon.nl

 322915

Ledenadministratie: Dhr Paul van Noort
p.vannoort1948@kpnmail.nl

323388

De Hoeksteen: Dhr Theo Koppejan

kerkcentrum.dehoeksteen@solcon.nl

06-55051278