Het komt, jammer genoeg nog (te vaak) voor, dat we laat of helemaal niet doorgegeven krijgen dat er mutaties in de parochie zijn voorgekomen. U vergeet dat natuurlijk niet met opzet, maar het is erg lastig voor de ledenadministratie om alles zelf te moeten achterhalen. Wilt u dus zo goed zijn om het nog weer eens te noteren, dat alle veranderingen wat betreft, geboorte, doop, eerste communie, vormsel, huwelijk of andere relatievorm,  nieuwe parochianen, verhuizing, doorgegeven dienen te worden aan Dhr. Paul van Noort telefoon 323388 p.vannoort1948@kpnmail.nl

 
 

Hartelijk dank voor uw medewerking.                                                                                                                                                             
Locatieraad