Werkgroep Doopgroep

Voor mensen die geïnteresseerd zijn in het katholieke geloof hebben de medewerkers van Bewust Katholiek, een filmpje gemaakt. Met deze filmpjes willen we vooral jonge mensen informeren, hen uitdagen tot nadenken, en hen helpen hun geloof beter onder woorden te brengen. 


De Doop
In het filmpje over de doop wordt stilgestaan bij de vraag waarom mensen zichzelf of hun kinderen laten dopen. Ook staan we stil bij de vraag waar de doop vandaan komt en hoe een doopviering is opgebouwd.


Zie hieronder de link naar het filmpje
 https://www.youtube.com/watch?v=cXeSTiZPHGA

De doopgroep begeleidt ouders in hun wens om hun kinderen te laten dopen.

Dit doen zij door in 2 avonden met de ouders in gesprek te gaan om hun motivatie te bespreken en de viering voor te bereiden. De eerste voorbereidingsavond gebeurt samen met leden van de doopgroepen uit Biddinghuizen en Dronten. Hierbij is de Pastor of pastoraal werker ook aanwezig.
Tijdens de tweede avond zal dieper worden ingegaan op de viering. Deze zal samen zijn met de andere doopouders van Swifterbant.
Vanuit de parochie is het de voorkeur om de doop plaats te laten vinden te midden van de medparochianen in een reguliere viering.
Mocht u als ouders ervoor kiezen om de doop op een ander moment plaats te laten vinden, zulen hiervoor kosten berekend worden.

De doopgroep bestaat uit: Marian de Munnik en Maaike Kolen

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met hen opnemen.
Mw. Marian de Munnik: 0321-321244
Mw. Maaike Kolen: 06-46106147