Wanneer u meer informatie wilt over het vormsel kunt u contact opnemen met Mw. Maaike Kolen; 06-46106147

Het Vormsel wordt georganiseerd door de Heilige Norbertusparochie en vindt, in princiepe, een keer per 2 jaar plaats.
De voorbereidingen vinden plaats met alle kinderen die het Vormsel gaan doen. Dit zijn de kinderen uit de hele Norbertus Parochie.
De voorbereidingen vinden ip 's avonds plaats, in Dronten.