Dorcas voedselhulp actie Swifterbant ook digitaal hartverwarmend

 

In november hielden we de jaarlijkse voedselactie van Dorcas voor de 25e keer. Een bijzonder jubileum want de actie liep totaal anders dan gepland. Geen boodschappenlijstjes geen dozeninpakkers, geen chauffeurs die de pakketten naar Oost Europa brachtenmaar wel inzamelacties om in de landen zelf pakketten te kunnen kopen.

 

Daardoor is het lastig om precies te kunnen vertellen hoeveel de actie in Swifterbant heeft opgebracht maar we willen toch met u delen wat wij weten.

 

Via de collectebussen en brievenbus is in totaal 665 euro opgehaald. Via collecte in de kerk en een gift aan collectebonnen € 480,75. Totaal dus ruim € 1145 ....plus alle directe giften van Swifterbanters die de qr-code gebruikt hebben van de kleurplaten die op de scholen zijn uitgedeeld of de berichten die via bladen en Social media zijn gedeeld. Hartverwarmend!

 Landelijk is de opbrengst ook bekend gemaakt € 853.381 dat zijn 56.892 voedselpakketten, meer dan het dubbele van het streefaantal! Geweldig!

Dorcas schrijft daarover ‘mede dankzij uw en jullie betrokkenheid kunnen wij bijdragen aan een blijvende verandering in levens van de allerarmsten’. Zoals op de foto’s te zien is worden er nu al inkopen mee gedaan in Roemenië, dubbele winst want zo wordt ook de lokale economie daar geholpen!

 

U ziet hoe de producten worden ingekocht en hoe de voedselpakketten door ouderen worden ontvangen. Prachtig om te zien dat de allerarmsten in deze Dorcas-projecten, dit pakket van hoop en bemoediging namens u mocht ontvangen!

De voedselpakketten zijn aangevuld met versproducten. Deze versproducten komen uit de groentekassen, die met hulp van Dorcas door families gebouwd zijn. Deze families hebben een training en een lening van Dorcas ontvangen om zelf een bedrijf te starten. Zo kunnen ze in hun eigen levensonderhoud voorzien en verandert hun situatie van uitzichtloos in een hoopvolle toekomst waarin ze zichzelf kunnen redden!

Nogmaals dank voor uw gift en mocht u de actie gemist hebben, u kunt altijd bijdragen via www.Dorcas.nl

Namens dorcasvoedselhulpactie Swifterbant Géke van Splunter Riet van Vulpen Marianne Greijdanus

 

Met vriendelijke groet,​

Voedselactie | Dorcas

In actie voor de allerarmsten

T +31(0)88 050 2800

|

W dorcas.nl