DORCAS bedankt Swifterbant

 

Op 5 november vond de voedselhulpactie van Dorcas  in de Deen en Albert Heijn te Swifterbant plaats. Aan het eind van de middag telden we een opbrengst van 90 dozen vol voedsel voor Oost Europa en Afrika! Een prachtige opbrengst!

Inmiddels zijn de collectebussen geleegd en geteld, dat leverde het mooie bedrag op van €222.80.

Dank aan u die artikelen kocht of een gift gaf en aan de winkeliers en het personeel van Albert Heijn en Deen die geweldig hebben geholpen bij deze actie.

En natuurlijk dank aan al die vrijwilligers die spontaan ja zeiden op de vraag of ze een paar uur in de winkel wilden staan.

Het voedsel wordt naar Andijk gebracht waar het verdeeld wordt in voedselpakketten en door vrijwillige chauffeurs in gesponsorde vrachtwagens naar Afrika en Oost Europa wordt vervoerd om de armsten daar de winter door te helpen. Ook voor dit natraject wordt nog hulp gezocht, u kunt helpen sorteren in Andijk of zich aanmelden als chauffeur. Wilt u meer weten kijk dan eens op www.dorcas.nl

 

Een veelgehoorde vraag is: wordt er ook iets voor de armen in Swifterbant gedaan? Het antwoord daarop is: ja er zijn verschillende initiatieven voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo staat er in de kerk elke 1e zondag van de maand een grote doos waar voedsel in verzameld wordt voor de voedselbank Dronten. Er is jaarlijks een groep in Dronten bezig met het verzamelen en uitdelen van sinterklaaskadootjes. Voor de kerst wordt door de kerken een kerstpakket samengesteld voor mensen die het kunnen gebruiken en waar u een steentje aan bij kunt dragen. En er zijn in Swifterbant mensen bezig met het inzamelen en uitdelen van kleding. Allemaal prachtige initiatieven waarbij het helpen van elkaar centraal staat en waar gever en ontvanger allebeide blij van worden! Wilt u bijdragen of helpen aan deze acties volg dan de facebookpagina van Swifterbant, hier worden de verschillende initiatieven vermeld.

 

Namens de organisatie van Dorcas voedselhulpactie Swifterbant heel hartelijk bedankt!