Werkgroepen en leden

WERKGROEPEN LOCATIE WILLIBRORD SWIFTERBANT

LOKATIERAAD

Mw. Lazise Hillebregt (voorzitster)                            Bloemenzoom 3 8255 KM 06-20076534

hillebregt@yahoo.com

Vacant (secretaris) email adres wordt gelezen!

     

secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl

Dhr. Jack Musters (penningmeester) Kampweg 10 8255AN 323207 jack.musters@kpnmail.nl

PASTORAATSGROEP

 Mw. Mirjam Kemps (liturgie) (kerkdiensten/ rooster beheer) De Banier 23 8255  GJ 322915 mimkemps@solcon.nl 
Mw. Anneke Keizer  (diaconie) Slikslede 19 8255 HP 322852

keizeranneke@upcmail.nl

Mw Maaike Kolen (catechese) Koekoeksbloem 9 8255 KH 06-46106147 maaike@familiekolen.nl 

Mw. Anneke Keizer   (gemeenschapsopbouw) Slikslede 19 8255 HP 322852

keizeranneke@upcmail.nl

LEDENADMINISTRATIE

Dhr. Paul van Noort                                 De Smaragd 1                   8255 AM              323388 p.vannoort1948@kpnmail.nl
 

 

BEHEER HOEKSTEEN COMMISSIE

Deze commissie bestaat uit afvaardigingen van de H. Willibrordgeloofsgemeenschap en de  P.K.S.-gemeente. Deze commissie draagt zorg voor beheer, exploitatie en onderhoud van het kerkcentrum.

Dhr. Jos de Jong                        Elandweg 72  8255 PV  322710

familiejdejong@hetnet.nl           

Dhr. René de Winter Elandweg 30 8255 RK 321489 rdewinter@gmail.com

Dhr. Roel Baarda        
Dhr. Pieter Franken (voorzitter)        

Wilt u de Beheer Hoeksteen Commissie komen versterken dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met een van bovengenoemde personen.

 

Liturgie  

Pastoor Drs A.J. Ton Huitink          06-20570669 a.huitink@pastoraalteam.com

Pastor Drs J.M. Jaap Scholten 06 31179354 j.scholten@pastoraalteam.com
Diaken Drs A.P. André van Boven 06 57541173 a.vanboven@pastoraalteam.com

 

1) ALLIANCE KOOR

Dhr. René de Winter (Voorzitter)                                  Elandweg 30                    8255RK             321489

rdewinter@gmail.com      

Mw. Annemiek de Jong Elandweg 72 8255 PV  322710

familiedejong@hetnet.nl

Mw. Mieke Alblas  De Snit 16 8255 HD 323375

mieke.alblas@kpnplanet.nl

Mw. Marian de Waal- Meijer (dirigent) Ketelmeerweg 25 8308 RB 06-38285139

zingenmetzorg@outlook.com

2) BLOEMENGROEP

De dames  die de bloemen in de kerk verzorgen. Het thema van de liturgie wordt als leidraad gebruikt bij het maken van de bloemstukken. Ook voor bijzondere vieringen kunt u een beroep op hen doen.

Mw. Jacqueline Zonderland (contactpersoon) Plavuizenweg 1 8219 PA Lelystad 06-12363823 johan@mtszonderland.nl
Mw. Carolien Musters                        Kampweg 10                   8255 AN              323207          carolien.musters@kpnmail.nl 
Mw. Liesbeth Wijtvliet Biddingweg 10 8255 RD  324330  
Mw. Mirjam de Clerck Klokbekerweg 17 8219 PD Lelystad 322995 mirjamdeclerck@kpnmail.nl 
Mw. Annelies Mangnus  Elandweg 50  8255 RK  321253

p.magnus1@kpnplanet.nl  

Mw. Riet Meijer     Het Wapenschild 45       8255 DP  322082

benmeijer@chello.nl

Mw. Marja Vette    Elandweg 53            8255 RH  322062

w.vette@outlook.com

Mw. Ina Hindle Het Vaandel 1B 8255 Gh 323001 v.hindle@chello.nl 

Wilt u de Bloemengroep komen versterken dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met Carolien Musters.

3) KOSTERS

Mensen die ervoor zorgen dat alle vieringen netjes worden begeleid.

Dhr. David van der Schans (contactpersoon)            Buitenhof 22                    8255 AV                322397        

david.vanderschans@outlook.com 

Dhr. Dook Musters De Slikslede 7 8255 HP  321792

d.musters@solcon.nl

Dhr. Tinus Jacob De Trippen 40b 8255 HB  322212

cm.jacob@kpnmail.nl

Dhr. Vincent Hindle Het Vaandel 1 B 8255 GH 323001

v.hindle@chello.nl

4) LECTOREN

Een groep damens, heren, meisjes en jongens die de voorganger assisteren tijdens de diensten met, onder andere het lezen van de eerste lezing.

Mw. Greet van 't Hul Trompettershof 4 8255 CZ  322199

gvanthul@gmx.com

Mw. Marian Plasschaert Wisentweg 43 8255 RC  322935

m.plasschaert@koyewert.nl

Mw. Mirjam Kemps (contactpersoon) de Banier 23 8255 GJ  322915

mimkemps@solcon.nl

Mw. Marian de Munnik- van Stee Bloemenzoom 4 8255 KM  321244

marian@de-munnik.nl 

Mw. Antoinette de Winter Elandweg 30 8255 RK 321489

rdewinter2@kpnplanet.nl

Wilt u de werkgroep Lectoren komen versterken dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen met Annelies Mangnus.

5) Cantorij

Mw. Mien Musters (contactpersoon, liedgroep)  Slikslede 7       8255 HP               321792        

m.musters@solcon.nl

Mw. Toos Terhaerdt (liedgroep) Zuidsingel 22 8255 CG  321860

tterhaerdt@solcon.nl        

Mw. Marie Vette (liedgroep)      

w.vette@outlook.com

Dhr. Adrie van het Westeinde (dirigent) Elandweg 47 8255 RH 321420

westeinde@solcon.nl

6) VOORGANGER EIGEN PAROCHIE

Velen keren in het jaar is er een dienst onder leiding van de werkgroep VEP. Deze is enerzijds ter ontlasting van het pastoresteam maar geeft op deze manier ook gestalte aan de verantwoordelijkheid van samen-kerk zijn.

Mw. Ellen Pattiasina (contactpersoon)       s.pattiasina@outlook.com 
Dhr. Paul Crijns                      

Tarpanweg 8

8255 RS

06-12175059

paulcryns@gmail.com

Mw. Hennie van der Schans Buitenhof 23 8255 AV  322923

hennie.steeghs@outlook.com

Mw. José Jacob De Trippen 40 B 8255 HB  322212

jab.jacob@hotmail.com 

Mw. Marian Plasschaert Wisentweg 43 8255 RC  322935

m.plasschaert@koyewert.nl

Mw. Marian van den Berg- de Reijer Boterbloemweide 21 8255 JS  

vdbergdreijer@cs.com

Mw. A. Donia      

 

7) WERGROEP BIJZONDERE ONTMOETINGEN

Vier maal per jaar organiseert deze groep een themabijeenkomst op zondagmorgen.

Dhr. Jack Musters (contactpersoon)                      Kampweg 10                    8255 AN               323207          

jack.musters@kpnmail.nl               

Mw. Ellen Nooren Swifterringweg 15 8219 PG 322443

ellen-nooren@hetnet.nl

Dhr. David van der Schans Buitenhof 22 8255 AV  322923 david.vanderschans@outlook.com 

CATHECHESE  

1) DOOPGROEP

Als u uw kind wilt laten dopen kunt u contact opnemen met deze werkgroep. Er worden dan een aantal bijeenkomsten georganiseerd om te praten over het "hoe" en "waarom" rondom de doop. Ook wordt het een en ander uitgelegd over de doopviering en wat dopen voor u en ons betekent.

Mw. Marian de Munnik- van Stee   Bloemenzoom 4 8255 KM  321244 marian@de-munnik.nl 
Mw. Maaike Kolen Koekoeksbloem 9 8255 KH  0646106147

maaike@familiekolen.nl

 

2) EERSTE COMMUNIE

De werkgroep Eerste Communie bestaat uit een groep van ouders, de contactpersoon (Carina) en iemand van het pastoraal team die de kinderen uit groep 4 en 5 voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie.

Mw.Carina van de Bosch    

               

carina@famvandenbosch.nl 

 

 3) GEZINS/ SCHOOL VIERING

Een groep van ouders, de contact persoon (Carina) en leerkrachten van de RKB de Golfslag samen met iemanda van het pastoraal team die samen een gezinsviering voorbereiden.

Mw. Carina van de Bosch

    

 

  

carina@famvandenbosch.nl

 

Wilt u de Werkgroep Gezinsviering komen versterken dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met een van bovengenoemde personen.

4) R.K. BASISSCHOOL DE GOLFSLAG

RKB De Golfslag is verbonden aan onze parochie.

   
Mw. Joke Dijkhuizen   (directeur
     
Narcisstraat 1                      8255 BS              321355             

directie@kbsgolfslag.nl

 

5) VORMSEL

Het Vormsel is een Norbertus breed project die jongeren voorbereidt op het ontvangen van het Heilige Vormsel.

Mw. Maaike Kolen   (contactpersoon)          Koekoeksobloem 9                        8255 KH              06-46101647           maaike@familiekolen.nl  

CATHECHESE VOLWASSEN 

De voornaamste taak van deze werkgroep is het organiseren, aanbieden en begeleiden van cursussen in de parochie.

Mw. Annie Boon 0321 322171

a.th.boon@gmail.com 


DIACONIE

 

Mw. Anneke Keizer Slikslede 19 8255 HP 322852 keizeranneke@upcmail.nl

1) PERSOONLIJK PASTORAAT

Als u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek, om welke reden dan ook kunt u altijd een beroep doen op deze werkgroep. Schroom niet, maak gebrui van de gelegenheid. Wij als parochianen zijn er voor elkaar.

Mw. Mien Musters (contactpersoon)             De Slikslede 7                       8255 HP               321792          d.muster@solcon.nl 
Mw. Dinie Kemper De Lange Streek 33 8255 AT  321298

diniekemper@kpnmail.nl

Mw. José Jacob De Trippen 40 B 8255 HB  322212 jab.jacob@hotmail.com 
Mw. Annie Hagen De Lange Streek 35 8255 AT  322501 henk.hagen@hetnet.nl 
Mw. Lucy Maerman Langs de Bogen 19 8255 GG  321748 r.maerman@kpnmail.nl 

Mw. Toos Terhaerdt

Zuidsingel 22 8255 CG  321860

tterhaerdt@solcon.nl    

Dhr. Sjef de Winter De Kil 4 8255 RR  06 54231733

Sjefdewinter34#gmail.com


2) M.O.V.

M.O.V. staat voor Missie Ontwikkeling en Vredesvraagstukken. Deze groep houdt zich bezig met de problematiek van mensen, onze naasten ver van ons af. Denk hierbij aan acties als Memisa, St. Maartenactie, Adventsactie en Vastenactie

Mw. Greet van 't Hul                                      Trompettershof 4                 8255 CZ               322199           

gvanthul@gmx.com

Dhr. Frans van 't Hul Trompettershof 4 8255 CZ  322199

frans.van.t.hul@gmx.com

Dhr. Vincent Hindle Het Vaandel 1b  8255 GA   323001

v.hindle@chello.nl  

Wilt u de werkgroep M.O.V. komen versterken dat nodigen we u uit om bovengenoemd nummer te bellen.

 


GEMEENSCHAPSOPBOUW

Mw. Anneke Keizer  Slikslede 19

8255HP          

322852

keizeranneke@upcmail.nl

1) COMMUNICATIE

Onze parochie heeft samen met de andere parochies binnen de Norbertus Parochie een parochieblad. Het draagt de naam "De Oversteek". Het blad verschijnt eens in de 2 maanden. U vindt daarin alle parochieberichten.
De "Nieuwsbrief" verschijnt regelmatig, eens in de 5 á 6 weken. Hierin staan allerlei nieuwtjes/ berichten vanuit onze eigen geloofsgemeenschap.
U kunt uw bijdrage voor "de Oversteek" of "de Nieuwsbrief" mailen aan de Familie Bottenberg.

De parochie beschikt over een  copyprinter, waarmee uw drukwerk nog sneller dan voorheen verwerkt kan worden. Het drukwerk zoals liturgieboekjes en bijzondere vieringen zoals rouw en trouwdiensten, jubilea, voorgangerslijsten enz. worden hierop verwerkt.

Heeft u voor uw werk binnen de parochie iets te vermenigvuldigen, neem dan contact op met de familie Bottenberg. (Vanaf 25 afdrukken is het al goedkoper.) Ook voor uw prive-drukwerk kunt u bij hen terrecht.

Fam. Bottenberg (Coördinator oversteek, kopy nieuwsbrief, drukwerk) Kamperfoelielaan 31 8255 JK  322539 jaapbottenberg@ziggo.nl 
Mw. Maaike Kolen ( website beheerder) Koekoeksbloem 9                  8255 KH        0646106147             maaike@familiekolen.nl 

2) RAAD VAN KERKEN

Een onafhankelijke werkgroep die is opgericht om de samenwerking van de verschillende kerken in Swifterbant te bevorderen.

Mw. Greet Kamminga (PKS)  
Mw. Anneke van Zanten (PKS)  
Mw. Anneke Keizer

keizeranneke@upcmail.nl  

Dhr. David van der Schans

david.vanderschans@outlook.com

3) WIJKCONTACTPERSONEN/ POSTBEZORGERS 

Een groep mensen met een belangrijke taak binnen de parochie. Zij zijn de antennes binnen de parochie. Zij hebben contact met de parochianen en kunnen eventuele problemen doorspelen naar de betreffende werkgroep. Zij brengen ook de post van de parochie rond voor degene die geen mailadres hebben zoals de Nieuwsbrief, de Oversteek en overige bijzondere berichten. U kunt hen ook bellen als u verlegen zit om een praatje, of als u een probleem heeft met betrekking tot onze kerk. 

Mw. Adrie Wegewijs (contactpersoon) De Legboor 1 8255 HM 321777

adriewegewijs@hotmail.com

A05
Mw. Trees Beenders                                           Buitenhof 23                       8255 AV              322131            tbeenders@solcon.nl   A08
Mw. Annie Hagen   De Lange Streek 35 8255 BM  322501 henk.hagen@hetnet.nl   A10
Dhr. Vincent Hindle    Het Vaandel 1b   8255 GA  323001 v.hindle@chello.nl   A04  
Mw. Carolien Musters   Kampweg 10 8255 AN  323207 carolien.musters@chello.nl   A09 
Dhr. Jan Beltman  Koningshof 55 8255 DH  06- 45612392

jan.swiftcar@gmail.com

 A13   
Mw. Toos Terhaerdt  De Zuidsingel 22  8255 CG  321860 

tterhaerdt@solcon.nl    

 A02

 

4) Streamteam
Het streamteam probeert een aantal vieringen per jaar te streamen zodat deze vanuit een andere locatie bekeken kan worden. Heeft u vragen dan kunt met een van onderstaande contact opnemen

Mw Lasize Hillebregt Bloemenzoom 3 8255 KM 06-20076534

hillebregt@yahoo.com

Dhr Frans van 't Hul Trompettershof 4 8255 CZ 322199

frans.van.t.hul@gmx.com

Mw Maaike Kolen Koekoeksbloem 9 8255KH 06-46106147

maaike@familiekolen.nl

Mw. Wendy Lancée