Werkgroepen en leden

WERKGROEPEN LOCATIE WILLIBRORD SWIFTERBANT

LOKATIERAAD

Mw. Mirjam Kemps  (voorzitster)                            De Banier 23     8255 GJ  322915 mimkemps@solcon.nl           
Dhr. Ben Meijer (secretaris) Het Wapenschild 45 8255 DP 322082

secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl

Dhr. Jack Musters (penningmeester) Kampweg 10 8255AN 323207 jack.musters@kpnmail.nl

PASTORAATSGROEP

 

 vacant  (liturgie)        
Mw. Lidy van Noort             (diaconie) De Smaragd 1 8255 AM 323388 p.vannoort1948@kpnmail.nl
Lazise Hillebregt           (catechese) Kampweg 28 8255 AN 0620076534 hillebregt@yahoo.com

Mw. Anneke Keizer   (gemeenschapsopbouw) Slikslede 19 8255 HP 322852

keizeranneke@upcmail.nl

LEDENADMINISTRATIE

Dhr. Paul van Noort                                 De Smaragd 1                   8255 AM              323388 p.vannoort1948@kpnmail.nl 

 

BEHEER HOEKSTEEN COMMISSIE

Deze commissie bestaat uit afvaardigingen van de H. Willibrordgeloofsgemeenschap en de  P.K.S.-gemeente. Deze commissie draagt zorg voor beheer, exploitatie en onderhoud van het kerkcentrum.

Dhr. Jos de Jong                        Elandweg 72  8255 PV  322710

familiejdejong@hetnet.nl           

Dhr. René de Winter Elandweg 30 8255 RK 321489

rdewinter3@gmail.com

Dhr. Roel Braarda        
Dhr. Pieter Franken (voorzitter)        

Wilt u de Beheer Hoeksteen Commissie komen versterken dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met een van bovengenoemde personen.


Liturgie

Priester-Pastoor Drs A.J. Ton Huitink          06-20570669 a.huitink@pastoraalteam.com

 

1) ALLIANCE KOOR

Dhr. René de Winter (Voorzitter)                                  Elandweg 30                    8255RK             321489

rdewinter@gmail.com      

Mw. Annemiek de Jong Elandweg 72 8255 PV  322710

familiedejong@hetnet.nl

Mw. Mieke Alblas  De Snit 16 8255 HD 323375

mieke.alblas@kpnplanet.nl

Mw. Marian de Waal- Meijer (dirigent)     06-38285139

 

2) BLOEMENGROEP

De dames  die de bloemen in de kerk verzorgen. Het thema van de liturgie wordt als leidraad gebruikt bij het maken van de bloemstukken. Ook voor bijzondere vieringen kunt u een beroep op hen doen.

Mw. Jacqueline Zonderland (contactpersoon) Plavuizenweg 1 8219 PA Lelystad 06-123638123

johan@mtszonderland.nl

 

Mw. Carolien Musters                        Kampweg 10                   8255 AN              323207          carolien.musters@kpnmail.nl

Mw. L. Wijtvliet  Biddingweg 10 8255 RD  324330  
Mw. Mirjam de Clerck Klokbekerweg 17 8219 PD Lelystad 322995

mirjamdeclerck@kpnmail.nl

Mw. Annelies Mangnus  Elandweg 50  8255 RK  321253

p.mangnus1@kpnplanet.nl 

Mw. Riet Meijer     Het Wapenschild 45       8255 DP  322082

benmeijer@chello.nl 

Mw. Marja Vette    Elandweg 53            8255 RH  322062

w.vette@outlook.com 

Mw. Ria van de Wiel  Wapenschild 45            8255 DP   321794

ria.van.de.wiel@xs4all.nl

Mw. Ina Hindle Het Vaandel 1B 8255 Gh 323001

v.hindle@chello.nl

Wilt u de Bloemengroep komen versterken dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met Carolien Musters.

3) KELKDRAGERS

Een groep parochianen die tijdens de vieringen medewerking verlenen bij de Heilige Eucharistie.

Mw. Annelies Mangnus (contactpersoon)            Elandweg50                    
                                      
8255RK              321253         

p.mangnus1@kpnplanet.nl 

Dhr. Sjef de Winter De Kil 4 8255 RR  

 

Wilt u de werkgroep Kelkdragers komen versterken dan nodigen wij u uit om contact op de te nemen met Annelies Mangnus.

4) KOSTERS

Mensen die ervoor zorgen dat alle vieringen netjes worden begeleid.

Dhr. David van der Schans (contactpersoon)            Buitenhof 22                    8255 AV                322397        

david.vanderschans@outlook.com
 

Mw. Riet van Dam Toermalijn 13 8255 AG  321220

R.vanheer@kpnmail.nl

Dhr. Dook Musters De Slikslede 7 8255 HP  321792 d.musters@solcon.nl
Dhr. Tinus Jacob De Trippen 40b 8255 HB  322212

cm.jacob@kpnmail.nl

Dhr. Vincent Hindle Het Vaandel 1 B 8255 GH 323001

v.hindle@chello.nl

5) LECTOREN

Een groep damens, heren, meisjes en jongens die de voorganger assisteren tijdens de diensten met, onder andere het lezen van de eerste lezing.

Mw. Annelies Mangnus (contactpersoon)      

Elandweg 50                    8255 RK               321253   p.mangnus1@kpnplanet.nl 
Mw. Greet van 't Hul Trompettershof 4 8255 CZ  322199

gvanthul@gmx.com

Mw. Marian Plasschaert Wisentweg 43 8255 RC  322935

m.plasschaert@koyewert.nl

Mw. Mirjam Kemps de Banier 23 8255 GJ  322915

mimkemps@solcon.nl

Mw. Marian de Munnik- van Stee Bloemenzoom 4 8255 KM  321244

marian@de-munnik.nl 

Mw. Antoinette de Winter Elandweg 30 8255 RK 321489

rdewinter2@kpnplanet.nl

Wilt u de werkgroep Lectoren komen versterken dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen met Annelies Mangnus.

6) Cantorij

Mw. Mien Musters (contactpersoon, liedgroep)  Slikslede 7       8255 HP               321792        

m.musters@solcon.nl

Mw. Toos Terhaerdt (liedgroep) Zuidsingel 22 8255 CG  321860

tterhaerdt@solcon.nl            

Mw. Marie Vette (liedgroep)      

w.vette@outlook.com

Dhr. Adrie van het Westeinde (dirigent) Elandweg 47 8255 RH 321420

westeinde@solcon.nl

7) VOORGANGER EIGEN PAROCHIE

Één maal per vijf weken is er een dienst onder leiding van de werkgroep VEP. Deze is enerzijds ter ontlasting van het pastoresteam maar geeft op deze manier ook gestalte aan de verantwoordelijkheid van samen-kerk zijn.

Mw. Ellen Pattiasina (contactpersoon)      

s.pattiasina@outlook.com

Dhr. Paul Crijns                              
Mw. Hennie van der Schans Buitenhof 23 8255 AV  322923

hennie.steeghs@outlook.com

Mw. José Jacob De Trippen 40 B 8255 HB  322212

jab.jacob@hotmail.com 

Mw. Marian Plasschaert Wisentweg 43 8255 RC  322935

m.plasschaert@koyewert.nl

Mw. Marian van den Berg- de Reijer Boterbloemweide 21 8255 JS  

vdbergdreijer@cs.com

8) WERGROEP BIJZONDERE ONTMOETINGEN

Vier maal per jaar organiseert deze groep een themabijeenkomst op zondagmorgen.

Dhr. Jack Musters (contactpersoon)                      Kampweg 10                    8255 AN               323207          

jack.musters@kpnmail.nl               

Mw. Ellen Nooren Swifterringweg 15 8219 PG 322443

ellen-nooren@hetnet.nl

Dhr. David van der Schans Buitenhof 22 8255 AV  322923

david.vanderschans@outlook.com


CATHECHESE JEUGD 

Vacant        

1) DOOPGROEP

Als u uw kind wilt laten dopen kunt u contact opnemen met deze werkgroep. Er worden dan een aantal bijeenkomsten georganiseerd om te praten over het "hoe" en "waarom" rondom de doop. Ook wordt het een en ander uitgelegd over de doopviering en wat dopen voor u en ons betekent.

Mw. Marian de Munnik- van Stee   Bloemenzoom 4 8255 KM  321244

 marian@de-munnik.nl

Mw. Maaike Kolen Koekoeksbloem 9 8255 KH  0646106147

 maaike@familiekolen.nl

 

2) EERSTE COMMUNIE

Een groep van ouders, een leerkracht van de RKB de Golfslag en de werkgroep 1ste communie die alles coördineert en helpt bij de voorbereidingen van het 1ste communie project en de kinderen van groep 4 en 5, die in dat jaar hun Eerste Communie zullen gaan ontvangen.

Mw.Carina van de Bosch    

               

    carina@famvandenbosch.nl 

 

 3) GEZINS/ SCHOOL VIERING

Een groep van ouders en leerkrachten van de RKB de Golfslag die samen een gezinsviering voorbereiden.

Mw. Carina van de Bosch

    

 

  

carina@famvandenbosch.nl

 

Wilt u de Werkgroep Gezinsviering komen versterken dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met een van bovengenoemde personen.

4) R.K. BASISSCHOOL DE GOLFSLAG

RKB De Golfslag is verbonden aan onze parochie.

   
Mw. Joke Dijkhuizen   (directeur
Mw. Sandra Scholtanus (leerkracht/ contactpersoon      
Narcisstraat 1                      8255 BS              321355             

directie@kbsgolfslag.nl

s.scholtanus@kbsgolfslag.nl


5) TAAKGROEP JEUGD (OECUMENISCH)

Zij organiseert activiteiten voor de jongeren in en om de kerk. Ook los van het kerkelijk gebeuren is deze werkgroep actief.

Dhr. Karel Kooij (PKS) Het Vaandel 3  8255 GA  323216  

 

Vacature      

 

 

6) VORMSEL

Een werkgroep, die samen met een gastgezin, de jongeren voorbereid op het ontvangen van het Heilige Vormsel.

Mw. Mirjam Kemps    (contactpersoon)          De Banier 23                        8255 GJ              322915             mimkemps@solcon.nl   

CATHECHESE VOLWASSEN 

De voornaamste taak van deze werkgroep is het organiseren, aanbieden en begeleiden van cursussen in de parochie.

Mw. José Jacob                       De Trippen 40 B                    8255 HB             322212            

jab.jacob@hotmail.com 


DIACONIE

 

Mw. Lidy van Ooort De Smaragd 1

8255 AM

323388

p.vannoort1948@kpnmail.nl

1) PERSOONLIJK PASTORAAT

Als u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek, om welke reden dan ook kunt u altijd een beroep doen op deze werkgroep. Schroom niet, maak gebrui van de gelegenheid. Wij als parochianen zijn er voor elkaar.

Mw. Mien Musters (contactpersoon)             De Slikslede 7                       8255 HP               321792          d.musters@solcon.nl              
Mw. Dinie Kemper De Lange Streek 33 8255 AT  321298

diniekemper@kpnmail.nl

Mw. José Jacob De trippen 40 B 8255 HB  322212

jab.jacob@hotmail.com

Mw. Annie Hagen De Lange Streek 35 8255 AT  322501

henk.hagen@hetnet.nl

Mw. Lucy Maerman Langs de Bogen 19 8255 GG  321748

r.maerman@kpnmail.nl 

Mw. Toos Terhaerdt

Zuidsingel 22 8255 CG  321860

tterhaerdt@solcon.nl            

Dhr. Sjef de Winter De Kil 4 8255 RR  323949

 

2) KESA

KeSa staat voor Kerk en Samenleving. Deze groep houdt zich bezig met de noden in onze parochie en daarom heen. Heeft u problemen, vraag hen dan om hulp. Het maakt niet uit wat.

Mw. Lidy van Noort                                        De Smaragd 1                       8255 AM                323388       

p.vannoort1948@kpnmail.nl 

3) M.O.V.

M.O.V. staat voor Missie Ontwikkeling en Vredesvraagstukken. Deze groep houdt zich bezig met de problematiek van mensen, onze naasten ver van ons af. Denk hierbij aan acties als Memisa, St. Maartenactie, Adventsactie en Vastenactie

Mw. Greet van 't Hul                                      Trompettershof 4                 8255 CZ               322199           

gvanthul@gmx.com     

Dhr. Frans van 't Hul Trompettershof 4 8255 CZ  322199

info@h-energiesystemen.nl

Dhr. Vincent Hindle Het Vaandel 1b  8255 GA   323001

v.hindle@chello.nl 

Wilt u de werkgroep M.O.V./ KESA komen versterken dat nodigen we u uit om bovengenoemd nummer te bellen.

4) K.G.G.
De Kleine GeloofsGemeenschap (KGG) is er voor mensen, die verdieping zoeken en die willen groeien in het geloof. Ze vormen een geloofsgemeenschap ( maximaal 8 à 10 mensen), zoals die in oorsprong als huisgeloofsgemeenschappen gevormd werden in de allereerste Christentijd. De gemeenschap komt 1 x per maand bij elkaar

Mw. Greet van 't Hul                                     Trompettershof 4                  8255 CZ              322199            info@h-energiesystemen.com    
Dhr. Frans van 't Hul   Trompettershof 4  8255 CZ  322199

info@h-energiesystemen.com 


GEMEENSCHAPSOPBOUW

Mw. Anneke Keizer  Slikslede 19

8255HP          

322852

keizeranneke@upcmail.nl

1) COMMUNICATIE

Onze parochie heeft samen met de andere parochies binnen de Norbertus Parochie een parochieblad. Het draagt de naam "De Oversteek". Het blad verschijnt eens in de 3 á 4 maanden. U vindt daarin alle parochieberichten.
De "Nieuwsbrief" verschijnt regelmatig, eens in de 5 á 6 weken. Hierin staan allerlei nieuwtjes/ berichten vanuit onze eigen geloofsgemeenschap.
U kunt uw bijdrage voor "de Oversteek" of "de Nieuwsbrief" mailen aan de Familie Bottenberg.

De parochie beschikt over een  copyprinter, waarmee uw drukwerk nog sneller dan voorheen verwerkt kan worden. Het drukwerk zoals liturgieboekjes en bijzondere vieringen zoals rouw en trouwdiensten, jubilea, voorgangerslijsten enz. worden hierop verwerkt.

Heeft u voor uw werk binnen de parochie iets te vermenigvuldigen, neem dan contact op met de familie Bottenberg. (Vanaf 25 afdrukken is het al goedkoper.) Ook voor uw prive-drukwerk kunt u bij hen terrecht.

Fam. Bottenberg (Coördinator oversteek, kopy nieuwsbrief, drukwerk) Kamperfoelielaan 31 8255 JK  322539 jaapsen@yahoo.com
Mw. Maaike Kolen (Redactielid nieuwsbrief, website beheerder) Koekoeksbloem 9                  8255 KH        0646106147             maaike@familiekolen.nl

2) RAAD VAN KERKEN

Een onafhankelijke werkgroep die is opgericht om de samenwerking van de verschillende kerken in Swifterbant te bevorderen.

Mw. Greet Kamminga (PKS)  
Mw. Anneke van Zanten (PKS)  
Mw. Greet Kruysdijk (PKS)  
Mw. Anneke Keizer

keizeranneke@upcmail.nl  

Dhr. David van der Schans

david.vanderschans@outlook.com

3) WIJKCONTACTPERSONEN/ POSTBEZORGERS 

Een groep mensen met een belangrijke taak binnen de parochie. Zij zijn de antennes binnen de parochie. Zij hebben contact met de parochianen en kunnen eventuele problemen doorspelen naar de betreffende werkgroep. Zij en degenen die de post van de parochie rondbrengen, komen regelmatig bij u aan de deur voor; "Actie Kerkbalans", overlijdensberichten, "Oversteek", uitnodigingen voor het parochiefeest en nog veel meer. U kunt hen ook bellen als u verlegen zit om een praatje, of als u een probleem heeft met betrekking tot onze kerk. 

Mw. Adrie Wegewijs (contactpersoon) De Legboor 1 8255 HM 321777

adriewegewijs@hotmail.com

 

 
Mw. Trees  Beenders                                            Buitenhof  23                        8255 AV              322131            tbeenders@solcon.nl  A08
           A15 
Mw. Annie Hagen   De Lange Streek 35 8255 BM  322501

henk.hagen@hetnet.nl

 A10
Dhr. Vincent Hindle    Het Vaandel 1b   8255 GA  323001

v.hindle@chello.nl

 A04  
Mw. Carolien Musters   Kampweg 10 8255 AN  323207

carolien.musters@chello.nl

 A09 
           A11   
           A14 
           A16
Dhr. Jan Beltman  Koningshof 55 8255 DH  06- 45612392

 jan.swiftcar@gmail.com

 A13   
Mw. Toos Terhaerdt  De Zuidsingel 22  8255 CG  321860 

tterhaerdt@solcon.nl            

 A02
Mw. Adrie Wegewijs  De Legboor 1   8255 HM  321777

adriewegewijs@hotmail.com 

 A05

OVERIGE                                                 

1) KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN

Zoals het woord al zegt is dit een groep voor ouderen die samen met andere ouderen graag nog het een en ander ondernemen. Op vaste dagen komen ze bij elkaar voor de geplande activiteiten.

Mw. Riet Veltmaat                                

Noordhoorn 81                       8255 DB               321628            

r.veltmaat@chello.nl