Werkgroep Eerste Communie

De Eerste Communiewerkgroep begeleidt ouders in hun wens om hun kind de Eerste Communie te laten doen. Eens in de 2 jaar is de gelegenheid om de Eerste Communie te doen. De bedoeling is dat we een aantal keren bij elkaar komen op school, in het jaar dat er Eerste Communie gedaan wordt. Dit is buiten schooltijd om. De kinderen bereiden de Eerste Communie samen met de des betreffende leerkracht en de werkgroep, op de RKB de Golfslag, voor. Van de ouders vragen we ook een stukje verantwoordelijkheid en motivatie om samen de Eerste Communie voor te bereiden.

januari 2021
BERICHT OVER DE EERSTE COMMUNIE.
Dit jaar waren we weer van plan om de Eerste Communie voor te bereiden voor volgend jaar.
Carina v.d. Bosch en Leonie Thijs hebben de aanmeldingen verzameld. Vier aanmeldingen waren er. Samen
met André van Boven hebben we afgesproken dat het beter is om het 1 jaar uit te stellen.
De aanmeldingen dit jaar waren van kinderen uit groep 4 en ook als kinderen uit groep 5 kunnen ze nog mee
met de Eerste Communie en zijn er hoogstwaarschijnlijk meer aanmeldingen.
André van Boven gaat het project begeleiden en heeft in ieder geval het begeleidersboek alvast
meegenomen om in te lezen.
Ina Hindle.