Beste parochianen,

Welkom op het website gedeelte van "stichting Willibrord Swifterbant". Deze stichting is op 30 juni 2011 opgericht en heeft ten doel het behoud van de Katholieke Geloofsgemeenschap Swifterbant. De stichting zet zich in om in ons eigen dorp met elkaar te kunnen blijven samenkomen en zoekt hierbij graag de samenwerking met de RK-parochie Heilige Norbertus waar de geloofsgemeenschap Willibrord een onderdeel van is.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a)     Het ondersteunen van diaconaal werk in Swifterbant en het daarbuiten gelegen verzorgingsgebied van de geloofsgemeenschap.
b)    Het ondersteunen van activiteiten t.b.v. catechese, liturgie, gemeenschapsopbouw en andere activiteiten verbonden aan de geloofsgemeenschap.

De stichting heeft een bestuur, bestaande uit 3 personen. Zij voeren het dagelijks bestuur.
Naast het bestuur is er een Raad van Toezicht. Zij zien er op toe dat het bestuur haar taken volgens de doelstellingen en statuten uitvoert. Heeft u interesse in de statuten, dan kunt u deze bij de secretaris van het bestuur opvragen.

Op dit moment bestaat het bestuur uit:
De heer P.P.A. Kemps             (Voorzitter)
Mevrouw G.P.G. Lancée           (Secretaris)
Mevrouw C.J.M.A. de Koning    (Penningmeester)

Leden van de Raad van Toezicht zijn:
De heer A.C.P.M. Nooren
De heer M.J. de Winter
Mevrouw C. Kuijpers

Bij de Stichting Willibrord zijn geen werknemers in dienst. De bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht doen hun werk pro deo.
Heeft u vragen voor de stichting dan kunt u deze (telefonisch) stellen aan de voorzitter. U kunt ook een email sturen naar het secretariaat.

Draagt u de stichting een warm hart toe en wilt u dit laten blijken door middel van een donatie dan kunt u deze overmaken op ons rekeningnummer NL16RABO0143547739 t.n.v. Stichting Willibrord Swifterbant.

Tot slot nog enkele gegevens. Het adres van de stichting is:
Adres:                  Penhoren 13, 8255 BM Swifterbant
Telefoonnummer voorzitter:       0321-322915
E mail voorzitter: stichtingwillibrord@icloud.com|
RSIN nummer (belastingdienst): 850728502
Kamer van koophandel nummer:53061659
Bankrekeningnummer:               NL16RABO0143547739

Klik hier voor het financieel overzicht 2011

Klik hier voor het financieel overzicht 2012

Klik hier voor het financieel overzicht 2013

Klik hier voor het financieel overzicht 2014

Klik hier voor het financieel overzicht 2015/2016 

Klik hier voor het financieel overzicht 2017 

Klik hier voor het financieel overzicht 2018

Klik hier voor het financieel overzicht 2019

Klik hier voor een update over de Stichting Willibrord