Witte Donderdagviering 2022

Een terugblik vanuit de Golfslag op samen VIEREN

Eindelijk was het weer zover we konden weer samen vieren. De afgelopen jaren hebben we alles in onze eigen klas gevierd maar nu konden we weer met iedereen samenkomen in de kerk voor de Witte Donderdag viering. In de weken voorafgaand aan Pasen had iedere klas een Palmpasen stok gemaakt en geleerd wat de symboliek was van de verschillende elementen aan de stok. Deze stokken hebben de kinderen uitgedeeld aan de mensen van Coloriet.

Voorafgaand aan de Witte Donderdagviering liepen we weer als vanouds in een lange rij door het dorp, op weg naar de kerk. Daar hoorden we het Paasverhaal en hebben we met elkaar gezongen. Ook hebben we de enveloppen voor de vastenactie verzameld. Aansluitend was er een Paaspicknick op het schoolplein samen met enkele bezoekers van het dagcentrum van Coloriet.
Het was een mooie dag en we hebben genoten van het samenzijn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afgelopen week zijn een aantal kinderen van de Golfslag een uurtje “op bezoek” geweest bij de ouderen die gebruik maken van Dagcentrum Het Pluspunt in Swifterbant.
Vanwege de huidige corona maatregelen konden ze niet binnen komen. Dat weerhield ze er niet van om spelletjes als boter-kaas- en eieren te spelen via het raam.
Vanuit beide kanten was het een geslaagd bezoek.

De Golfslag

 

 

 

Paasviering 1 april 2021
Pasen vieren op school
Begin van het schooljaar hadden we het gehoopt.  Witte donderdag kunnen we dit jaar vieren in de kerk met de hele school.
Helaas mocht dat niet zo zijn. Maar dat weerhield ons er niet van om te gaan bedenken hoe we dit dan wel konden vieren. Op school en met elkaar!

Diaken André van Boven heeft voor ons twee filmpjes opgenomen waarin stil gestaan werd bij Witte Donderdag en Pasen. Wat gedenken we dan eigenlijk? Waarom wordt Witte Donderdag zo genoemd?
Bij deze filmpjes zijn passende liedjes gevonden en mooie teksten. Hiervan is een digitale viering gemaakt.
Zo konden we met elkaar, maar toch ook apart in de klassen te vieren.

  

Start-school-viering september 2020

Beste ouders/ verzorgers en medeparochianen

Zoals ook wij binnen onze Geloofsgemeenschap na de zomer een startviering hebben, hebben we dat natuurlijk ook op school. Normaal gaan we met alle kinderen en belangstellende ouders naar de kerk. Maar voor dit jaar moesten we een andere manier van Vieren verzinnen. Met z’n allen tegelijk in de kerk of op een andere locatie, kan helaas nog niet., maar we waren het er over eens dat we wel graag een startviering wilde houden.
Samen met Diaken André van Boven, juf Sandra en meester Michel hebben we hierover nagedacht.

Uiteindelijk zijn we op het idee gekomen om met twee groepen in de midden ruimte bij ‘t Haventje, samen te komen met diaken André (ook wel meneer André want diaken was een lastig woord. Vooral voor de kinderen).
Waar we in de kerk een uurtje de tijd hebben om samen te zingen, te bidden en te luisteren naar verhalen hebben we nu een andere opzet gemaakt. Naast het zingen van liedjes was er vooral tijd om in gesprek gaan, de kinderen samen diaken André.

Het thema dat deze ochtend centraal stond was Bidden. Een heel breed onderwerp. Waarom en wanneer bid je? Tegen wie praat je wanneer je bid? En waarom steken we dan een kaarsje? Hoe heet die grote kaars die bij ’t Haventje staat? Hier kwamen mooie, verassende en leuke antwoorden op. Daarnaast werd er door de juf of meester een verhaal verteld of had Diaken André voor de bovenbouw vragen bedacht.

Alle klassen kregen aan het eind een kandelaar met waxinelichtje mee naar de klas. Deze blijft in de klas. We hopen dat bij mooie dingen, verdrietige momenten en dankbare gebeurtenissen het kaarsje wordt aangestoken en er even stil bij wordt gestaan.                                  

Al met al kunnen we terug kijken op een bijzondere manier van Vieren maar zeker op een mooie start van het schooljaar!!

We wensen jullie een mooi jaar!!!

 

***************************************************************************************************

 

Van links naar rechts:
Erik van Turnhout, directeur,

Max Smeenk, secretaris,
Maaike Koolen, ouder en contactpersoon kerk-school,

André van Boven, diaken,

Ina Hindle, profielhoofd catechese,

Joke Dijkhuizen, plaatsvervangend directeur

Niet op de foto maar belangrijk om te noemen:
Sandra Scholtanus, contact persoon school-kerk

*************************************************************************************************

Jaarverslag schooljaar 2019-2020 van de R.K. Basisschool “De Golfslag”

Beste mede- parochianen,

Wellicht zijn velen van jullie, net als de kinderen van KBS De Golfslag, op het moment van schrijven en drukken, aan het genieten van de zomervakantie.

Het afgelopen jaar hebben we ook op school helaas een aantal dingen niet door kunnen laten gaan. Buiten het niet met elkaar op school kunnen zijn gedurende een lange tijd, hebben we de Witte Donderdag viering en de Slotviering niet kunnen vieren. We hopen deze vieringen volgend jaar wel door kunnen gaan.
Toch hebben de kinderen niet stil gezeten. Graag nemen we u mee met een aantal activiteiten:

Startviering

In september hebben we, zoals we elk schooljaar doen, de startviering in De Hoeksteen gehad. We hadden het thema “Kom aan Boord”.

Een gedicht dat toen voorgelezen werd:


Regenboog
Wanneer het regent en tegelijkertijd de zon schijnt,
verschijnt er een regenboog.
Wij zijn als de zeven kleuren van de regenboog.
Twee kleuren kunnen samen één kleur vormen,
Zoals vele karaktertrekken samen ook ons karakter vormen.
Elk heeft zijn eigen karakter.
We hebben elkaar nodig zoals we zijn.
Zoals de kleuren bij de regenboog horen,
zo horen wij ook bij elkaar.
De regenboog betekent voor ons dat we allemaal anders zijn
maar toch horen we bij elkaar.

Palmpasenstok
Een van de projecten dat ieder jaar terugkomt, is het maken, in de klas, van een Palmpasen stok. Een aantal leerlingen van de school brengen, als de Palmpasenstokken klaar zijn, deze naar de ouderen van het Pluspunt in de Steiger. De kinderen vertellen wat er allemaal aan de Palmpaasstok hangt en wat de betekenis ervan is. Een waardevol moment.

Corona

Iets doen voor anderen in tijden van Corona.
De leerlingenraad is, namens alle kinderen van school heel erg actief geweest gedurende de Corona periode.

Zij hebben nagedacht over solidariteit en burgerschap en hebben vier activiteiten uitgewerkt die alle leerlingen van de school willen uitdragen.

De leerlingen uit groep 1 en 2 hebben kleurplaten of tekeningen gemaakt voor de ouderen.
De leerlingen uit groep 3 en 4 hebben kaartjes gemaakt voor kinderen en mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.
De leerlingen uit groep 5 t/m 8 hebben verbindingsbrieven geschreven. Deze sturen of bezorgen zij aan/bij kinderen of mensen die juist nu extra aandacht verdienen.
De heliumballonnen zijn onder andere bezorgd bij zorgboerderij de Huif. Daar hebben de werknemers de ballonnen voorzien van kaartjes om vervolgens de ballonnen te bezorgen bij de cliënten thuis.
De cliënten konden op dat moment niet naar de zorgboerderij komen en zaten dus thuis.

De leerlingen van de leerlingenraad, de werknemers van de zorgboerderij, en het team, maar vooral de cliënten hebben hier een heel warm gevoel van gekregen.

Voor de cliënten was het een hele waardevolle verrassing.

Gedurende deze periode hebben de kinderen laten voelen wat verbinding kan betekenen, welke waarde het heeft als je iets voor een ander kan doen, zonder daar iets tastbaars voor terug te krijgen.


Het goede doel.
De leerlingen bedenken ieder schooljaar een (nieuw) goed doel waarvoor, onder andere tijdens de Kerstviering en de Witte Donderdag viering, gecollecteerd wordt. Dit jaar was dat de Tarpaniahoeve.
Op 26 juni is een van de leerkrachten met de leerlingen van de leerlingenraad naar de Tarpaniahoeve geweest om de cheque te overhandigen.

Samen met de hele school hebben ze € 303,63 opgehaald.
De Tarpaniahoeve heeft twee vakantiewoningen voor gezinnen met zieke kinderen.

Gezinnen kunnen hier op een gepaste, betaalbare en ontspannen manier toch vakantie vieren.
Helaas konden ze de woningen niet bezoeken maar de rondleiding op de boerderij maakte dat helemaal goed.

De Paaskaars

In het middelpunt van onze school is een heel mooi plekje gecreëerd. Op het leerplein, naast ons podium, kunt u onze speciale haven vinden. Een plek om even stil te staan, te delen en te vieren. Het leerplein is voor ons DE plek om samen te komen als we iets willen delen of vieren samen. En op dit plekje staat die prachtige paaskaars, die wij heel dankbaar in ontvangst mochten nemen van de parochie bij het 40 jarig bestaan van de Golfslag. Wat een stralend licht gaf deze paaskaars ons tijdens de vieringen rondom kerst.

Einde schooljaar

En dan is het einde van het schooljaar aangebroken. Waar we het normaal gesproken feestelijk afsluiten in de kerk met een slotviering, hebben we nu in de eigen klas het jaar afgesloten. En hoe bijzonder is het dat bij het ophalen van herinneringen aan de vieringen in de kerk er enthousiast geroepen wordt; ja juf toen kwam de pastoor met zijn rugzak op zijn buik in plaats van op zijn rug! Waar een klasgenootje aanvulde; ja, maar daar deed hij alle herinneringen in en zo kon hij er beter bij. Toen hebben we die rugzak er maar weer eens bij gepakt, samen alle herinneringen aan dit mooie jaar gedeeld en kwamen we tot de conclusie dat zo'n volle rugzak iets is om heel dankbaar voor te zijn.

 We wensen jullie allen een mooie zomer!


*************************************************************************************

Jaarlijks overleg met de katholieke basisschool De Golfslag.

 

Beste lezers,

Zo maar eens een terugkoppeling aan u over het jaarlijks overleg dat we als vertegenwoordigers van onze geloofsgemeenschap hebben met vertegenwoordigers van de Golfslag.

Dit overleg vindt al járen plaats, altijd tegen het einde van het schooljaar ergens in juni.

Iedere keer is het weer prettig en zinvol om elkaar te ontmoeten. Van onze kerk proberen altijd aanwezig te zijn: de secretaris, profielhoofd catechese, een voorganger en de voorzitter. Van de Golfslag zijn in principe aanwezig de directeur en twee contactpersonen school-kerk: een leerkracht en een ouder. Dus al met al kan het een club zijn van zeven personen. De Golfslag is áltijd onze gastvrije gastheer/vrouw. Voorzitten en notuleren doen we om de beurt. Ondanks Corona hebben we elkaar gelukkig ook dit jaar live kunnen treffen op 1,5 meter afstand in de centrale ruimte van de school.

Ons overleg ervaar ik áltijd als vruchtbaar! Een school is altijd in beweging en de kerk, wij als geloofsgemeenschap, óók. Daarom zorgt ons jaarlijks overleg voor het goed afstemmen op elkaar naast dat het goed is om nieuwe gezichten aan elkaar voor te kunnen stellen of je herinnering weer op te frissen.

De agenda draait om de evaluatie van het afgelopen jaar wat betreft activiteiten waarin we gezamenlijk optrekken:  schoolvieringen, vasten- en kerst schoolprojecten en de Eerste H. Communie.

Verder komen altijd op tafel: mogelijke veranderingen en welke wensen er over en weer zijn om onze band te verstevigen. Zoals overal speelt communicatie daarin een  belangrijke rol.

Van ieder overleg worden een notulen gemaakt waarin conclusies en de afspraken genoemd worden. Een dik uur later gaat bijna een ieder van ons naar huis met een beetje huiswerk n.a.v. de zaken die aan de orde zijn gekomen. Ik vind het prettig te merken dat de directie van de Golfslag betrokken is én haar inzet toont om de katholieke identiteit te borgen.

Klikt u als belangstellende maar eens op: www.kbsgolfslag.nl. en dan op ‘school’ en ‘identiteit’. Informatief om te lezen!

Hartelijke groet,

Mirjam Kemps-van Berkum,

Voorzitster ggWillibrord.