Lokatieraad

 

Voorzitster
Mw.Lazise Hillebregt
Kampweg 28 06-20076534 hillebregt@yahoo.com
Secretaris
Dhr. Ben Meijer
Het Wapenschild 45 322082 secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl
Penningmeester
Dhr. Jack Musters
Kampweg 10 323207 jack.musters@kpnmail.nl

 

Pastoraatsgroep

Liturgie
Mw. Mirjam Kemps
De Banier 23 322915 mimkemps@solcon.nl 
Diaconie
Mw. Anneke Keizer
Slikslede 19 322852

keizeranneke@upcmail.nl

Catechese
Mw. Maaike Kolen
Koekoeksbloem 9 06-46106147 maaike@familiekolen.nl 

Gemeenschapsopbouw
Mw. Anneke Keizer
Slikslede 19 322852

keizeranneke@upcmail.nl

 

Vergaderrooster LR/PG 2023

Datum Onderwerp Tijdstip Openen Notuleren Plaats
25-01-2023 OVerleg LR-PG 19.30 u Lazise Ben Hoeksteen
15-02-2023 Overleg Moderamen 20.00 u GGW GGw Hoeksteen
15-03-2023 Overleg LR/ PG 19.30 Ben Anneke Hoeksteen
26-04-2023 Overleg LR/ PG 19.30 Annie Maaike Hoeksteen
5-6-2023 Overleg Golfslag/
LR/ PG
15.00 GGW GGW KBS De Golfslag
07-06-2023 Overleg LR/ PG 19.30 Maaike Mim Hoeksteen
19-07-2023 Overleg LR/ PG 19.30 Jack Lazise Hoeksteen
20-09-2023 Overleg LR/ PG 19.30 Annie Jack Hoeksteen
1-11-2023 Overleg LR/ PG 19.30 Anneke Ben Hoeksteen
20-12-2023 Overleg LR/ PG 19.30 Mim Anneke Hoeksteen
24-01-2023 Overleg LK/ PG 19.30 Lazise Mim Hoeksteen