Contact  |  Kunst  |  Werkgroepen


Welkom op de site van de Geloofsgemeenschap Willibrord te Swifterbant. 
Wij wensen u veel leesplezier! 

  

Binnen de Geloofsgemeenschap Willibrord wordt gewerkt vanuit de 4 profielen.
Te weten;
Gemeenschapsopbouw
Cathechese (welke is onderverdeeld in Cathechese Jeugd en Cathechese Volwassenen)
Liturgie en
Diaconie

Deze profielen staan met de bijbehorende personen en werkgroepen staan beschreven onder het kopje werkgroepen, rechts boven.

Roosterwijziging

LET OP: De kerst avondviering van 24 december zal zijn aanvang hebben om 22.00 uur. Dus niet zoals vermeld staat in het vieringenrooster om 19.00 uur
U bent van harte uitgenodigd om 22.00 uur!!