Geloofsgemeenschap Willibrord
Nieuws
Heilige Norbertusparochie
Nieuwsbrief Geloofsgemeenschap Willibrord
Jeugd pagina
Vieringen Geloofsgemeenschap Willibrord
Wilt u Huisbezoek?
Wat te doen bij overlijden
Contactadres website
Mutaties
Links
Dorcas
Stichting Willibrord
De Golfslag
Locatieraad/ Pastoraatsgroep
Pastorale Brieven


Welkom op de site van de Geloofsgemeenschap Willibrord te Swifterbant. 
Wij wensen u veel leesplezier! 

 

Binnen de Geloofsgemeenschap Willibrord wordt gewerkt vanuit de 4 profielen, te weten:
* Gemeenschapsopbouw
* Cathechese (welke is onderverdeeld in Cathechese Jeugd en Cathechese Volwassenen)
* Liturgie 
* Diaconie

Deze profielen staan met de bijbehorende personen en werkgroepen beschreven onder het kopje werkgroepen, rechts boven.

 

Adres:
De Hoeksteen
De Poort 19
8255 AA Swifterbant