Contact  |  Kunst  |  Werkgroepen


Welkom op de site van de Geloofsgemeenschap Willibrord te Swifterbant. 
Wij wensen u veel leesplezier! 

  

Binnen de Geloofsgemeenschap Willibrord wordt gewerkt vanuit de 4 profielen.
Te weten;
Gemeenschapsopbouw
Cathechese (welke is onderverdeeld in Cathechese Jeugd en Cathechese Volwassenen)
Liturgie en
Diaconie

Deze profielen staan met de bijbehorende personen en werkgroepen staan beschreven onder het kopje werkgroepen, rechts boven.

De site heeft enige tijd geleden een up date gehad. In verband hiermee zijn er een aantal artikelen verwijdert. Mocht u informatie missen welke wel u wel weer graag op de site geplaatst wilt hebben dan kan u contact opnemen via maaike@familiekolen.nl

Excuses voor het ongemak