Welkom op de site van de Geloofsgemeenschap Willibrord te Swifterbant. 
Wij wensen u veel leesplezier! 

 

Tot nader order zijn alle vieringen en andere bijeenkomsten in

De Hoeksteen afgelast.

 

Wij houden u op de hoogte als hierin verandering komt.  

Binnen de Geloofsgemeenschap Willibrord wordt gewerkt vanuit de 4 profielen, te weten:
* Gemeenschapsopbouw
* Cathechese (welke is onderverdeeld in Cathechese Jeugd en Cathechese Volwassenen)
* Liturgie 
* Diaconie

Deze profielen staan met de bijbehorende personen en werkgroepen beschreven onder het kopje werkgroepen, rechts boven.

 

Adres:
De Hoeksteen
De Poort 19
8255 AA Swifterbant