Cheque voor verduurzaming van De Hoeksteen

Jan Oosterga heeft voor de Hoeksteencommissie in Swifterbant, afgelopen week een cheque ter waarde van maar liefst 16.000 euro in ontvangst genomen vanuit het lokale Coöperatief Dividend van Rabobank Het Nieuwe Land.

De symbolische cheque werd overhandigd door Gijs van Kruistum, ledenraadslid bij de lokale Rabobank Het Nieuwe Land. Gijs vertelt: ‘Jaarlijks reserveert Rabobank een deel van de winst voor aanvragen uit de regio die bijdragen aan lokale maatschappelijke initiatieven. Wij als ledenraad mogen deze aanvragen beoordelen. Deze aanvraag van De Hoeksteen helpt om het gebouw verder te verduurzamen en zodoende de energiekosten te verlagen. De Hoeksteen is een belangrijke plek voor de inwoners van Swifterbant en de maatschappelijke organisaties die gebruik maken van de faciliteiten van De Hoeksteen. Op deze manier te kunnen helpen en daadwerkelijk iets terug te geven aan de samenleving, dat is waar het lokale Coöperatief Dividend voor bedoeld is.’

 

Het verduurzamen van De Hoeksteen

De Hoeksteen is van groot maatschappelijk belang. “We willen een goede warme plek kunnen blijven geven aan de inwoners van Swifterbant die op wat voor manier dan ook gebruik maken van het gebouw. Niet alleen de kerkgangers maar ook alle andere gebruikers en mensen die deelnemen aan de activiteiten die plaats vinden. Denk hierbij aan toneelvereniging Markanti, diverse koren, de Voedselbank, ontmoeting met ouderen/ouderen met dementie. Er zijn regelmatig vergaderingen zowel kerkelijke vergaderingen als van verenigingen  zoals dorpsbelangen. En denk aan de bezoekers van de Bloemetjesmarkt, Kerstmarkt, boekenmarkt, koren, muziekkorps Amor Musae en de Brassband. De kosten die het verduurzamen met zich mee brengt worden betaald door geld uit eigen vermogen, van subsidies, giften, verdiensten en de collectes voor het onderhoudsfonds. Geweldig dat we, mede dankzij de bijdrage van Rabobank, de verduurzamingsplannen kunnen uitvoeren.’ Aldus Jan Oosterga.

Rabobank Coöperatief Dividend
Via het Coöperatief Dividend ondersteunt Rabobank maatschappelijke initiatieven die aansluiten bij de maatschappelijke thema’s en de lokale leefomgeving beter maken. Heb jij een lokaal initiatief dat een positieve impact heeft op uitdagingen rondom de energietransitie, financieel gezond leven, duurzaam wonen, duurzaam ondernemen of het voedselvraagstuk en kun je daarvoor steun gebruiken? Kijk dan op de site van je lokale Rabobank of het project voldoet aan de voorwaarden.

 

 

Fotograaf Dick Langelaar